arrow left Terug

Welkom bij landelijke conferentie over de Nationale omgevingsvisie

17 maart 2021
| Door Regio Zwolle

Met bijdrage van Regio Zwolle

Wie betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland is van harte welkom bij de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), zo is te lezen op www.noviconferentie.nl. Deze conferentie wordt door het Rijk georganiseerd en heeft als thema: van visie naar uitvoering.

Op deze online NOVI-conferentie praten experts u bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden over de fysieke leefomgevingen passeren de revue. U krijgt gelegenheid om ervaringen te delen met elkaar. Deze digitale bijeenkomst is op woensdag 31 maart.

Deze digitale bijeenkomst is op woensdag 31 maart. Het eerste onderdeel start om 10.00 uur, de laatste bijdrage eindigt om 16.45 uur. De bijdrage van Regio Zwolle is van 13.45 tot 14.30 uur.
U kunt zich aanmelden via www.noviconferentie.nl. De conferentie is onder andere voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren.

Bijdrage Regio Zwolle
Regio Zwolle verzorgt een van de sessies tijdens deze conferentie. Janneke Greveling, programmamanager Leefomgeving Regio Zwolle zal vertellen hoe we onze regio klimaatbestendig en waterrobuust willen maken. Deze toelichting verzorgt zij samen met Rolf van Toorn, beleidsadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en Andreas van Rooijen, adviseur Water en Klimaat gemeente Zwolle. Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle, met onder andere ruimtelijke ordening, waterbeleid & klimaatadaptatie in zijn portefeuille, houdt in aanloop naar deze sessie een korte pitch over de ‘delta van de toekomst’.

Ed Anker legt uit: “Klimaatadaptief handelen is de norm om ook in de toekomst prettig te leven en te werken in onze regio. Regio Zwolle biedt Nederland hét klimaatadaptieve landschap. Met andere woorden: Regio Zwolle is de delta van de toekomst: een klimaatrobuuste, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio. Deze eerste conferentie is een mooie mijlpaal in de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie en ik kijk ernaar uit om over onze manier van werken te vertellen. We willen inspireren en we krijgen graag reflectie op onze aanpak.”

Regio Zwolle als NOVI-gebied
Roger de Groot, voorzitter van de bestuurlijke tafel Leefomgeving en burgemeester gemeente De Wolden, vult aan: “In de Nationale Omgevingsvisie is een aantal voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. Regio Zwolle is een daarvan en daarmee een voorbeeldregio voor heel Nederland. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren. Het is een extra zetje in de rug. Regio Zwolle staat op het ‘lijstje’ en dat is belangrijk. Want dat biedt Regio Zwolle de kans om langdurig en intensief samen te werken met het Rijk. Mooi dat we tijdens deze conferentie de kansen die Regio Zwolle biedt, kunnen benadrukken.”

Van achtertuin tot IJsseldelta
Met de aanwijzing als voorlopig NOVI-gebied krijgt de regio extra ruimte om te experimenteren op kleinere schaal, kansen te benutten en uitdagingen zichtbaar te maken op het gebied van kwalitatieve ruimte en klimaatopgaven. Eind mei wordt bekend of Regio  Zwolle definitief wordt aangewezen door de minister als NOVI-gebied. “En dat zou heel goed nieuws zijn voor de hele regio. Want de noodzaak tot klimaatadaptatie speelt van achtertuin tot IJsseldelta. Wij laten aan Nederland én aan de wereld zien hoe je in de delta van de toekomst klimaatadaptief groeit, leeft, woont, werkt en bestuurt”, aldus De Groot. Binnen Regio Zwolle werken 22 gemeenten, 4 provincies en 4 waterschappen, ondernemers en onderwijs samen aan deze opgaven.

Wat zijn onze opgaven?
In Regio Zwolle komen kostbaar land en de gevolgen van zeespiegelstijging en klimaatverandering samen. De economische waarde van het land en de kwaliteit van leven zijn hoog, juist door de nabijheid van water. Onze kracht is tegelijk een risico. Delen van Regio Zwolle hebben te maken met teveel water en andere delen juist met  te weinig. Door klimaatverandering voldoet het watersysteem in Regio Zwolle rond 2050 niet meer. De toenemende ruimtevraag voor wonen, mobiliteit en energietransities vraagt nu om keuzes voor de inrichting van het landschap van morgen. We laten in Regio Zwolle zien hoe we op een innovatieve en natuurlijke manier het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland vormgeven in onze delta. Klimaatverandering nemen we mee in alles wat we doen. Niet als pleister, of sectorale maatregel, maar als fundament onder alle ontwikkelingen.

Samenwerken met het Rijk
Regio Zwolle werkt op verschillende manieren en in verschillende trajecten samen met het Rijk, provincie en waterschappen. Onder meer vanuit de Regio Deal en de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. De aanwijzing als NOVI-gebied is daarop een belangrijke aanvulling. Want deze samenwerking heeft geen tijdelijk karakter en gaat niet uit van een specifiek beleidsveld, maar van een integrale benadering van de toekomstige leefomgeving.

Meer weten
In aanloop om voorlopig NOVI-gebied te worden, heeft Regio Zwolle een propositiedocument aan het Rijk aangeboden: ‘klimaatbestendige groeiregio Zwolle’, zie www.regiozwolle.info/novi. Ook vindt u hier het document ‘Regio Zwolle als demodelta’ en de film die tijdens de sessie van Regio Zwolle wordt getoond. Wie vragen heeft of te zijner tijd een actieve bijdrage wil leveren, kan mailen naar regiozwolle@zwolle.nl ter attentie van Janneke Greveling of Matthijs Duenk.

Meedoen aan de conferentie of deelsessie Regio Zwolle
Het aanmelden voor het bijwonen van de conferentie op woensdag 31 maart gaat via www.noviconferentie.nl, dit vraagt om een registratie. De deelsessie over NOVI-gebieden met deelname van Regio Zwolle gaat via ZOOM. De link naar het platform wordt in aanloop van de conferentie op www.noviconferentie.nl gepubliceerd en in de mail die u van te voren ontvangt vanuit de organisatie.