arrow left Terug

Bestuurlijk samenwerkingsverband Kop van de Veluwe presenteert High Five

30 maart 2021
| Door Carla Dijkstra

De Gelderse gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet zijn actief lid (en onderdeel) van Regio Zwolle. Om hun slagkracht te vergroten, hebben zij samen met de provincie Gelderland de investeringsagenda Kop van de Veluwe opgesteld. De gemeenten in de Kop van de Veluwe geven in samenwerking met de provincie Gelderland het magazine High Five uit. Hierin geven zij meer bekendheid aan de programma’s waaraan wordt gewerkt in het kader van de Investeringsagenda en de samenwerking binnen Regio Zwolle. De eerste editie verscheen eind maart.

High Five schenkt aandacht aan projecten en activiteiten in het kader van de vijf regionale opgaven van Regio Zwolle. De thema’s bereikbaarheid, economie, menselijk kapitaal en leefomgeving worden daarbij nader belicht. Jan Markink, gedeputeerde van Gelderland, gaat in een interview in op het belang van grensontkennend samenwerken. High Five is online te lezen op www.regiozwolle.info/kopvandeveluwe.