arrow left Terug

Tafel Energie uitgebreid met onderwijs, bedrijfsleven en bewonersplatform

31 maart 2021
| Door Regio Zwolle

De tafel Energie van Regio Zwolle is uitgebreid met vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en een bewonerskoepel. Op deze manier kan de tafel nog efficiënter aan de slag om issues op het gebied van energie te koppelen aan andere vraagstukken, zoals de arbeidsmarkt, economie, leefomgeving en bereikbaarheid. Hiermee is de tafel Energie aanvullend ten opzichte van de vijf Regionale Energie Strategieen (RES-sen) in onze regio die zich richten op keuzes over bijvoorbeeld warmte en duurzame opwekking. De tafel Energie bestond in de aanvangsfase uit wethouders uit de verschillende ‘hoeken’ van de regio. De uitbreiding van deze tafel past in de lijn hoe Regio Zwolle samenwerkt met overheden, onderwijs, bedrijfsleven en organisaties.

“We heten een viertal mensen van harte welkom. Zij zijn allen kenners van energievraagstukken. Op deze manier kan de tafel Energie van nog meer toegevoegde waarde zijn voor onze prachtige regio: Jeike Wallinga als lector energietransitie Windesheim, Marie-Louise van der Sande als vertegenwoordiger van het mkb, Gerard Bosman, afgevaardigde vanuit VNO-NCW en Arien Scholtens van Energie Samen Gelderland, vanuit bewonerskoepels/-coöperaties. We kijken uit naar een zinvolle en plezierige samenwerking”, aldus voorzitter Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen.

De tafel Energie wordt gekenmerkt door een zogeheten flexibele werkagenda. Van Lente vervolgt: “Dat betekent in de praktijk dat we vanuit deze brede invalshoeken optimaal kunnen bijdragen aan ons doel: van toegevoegde waarde zijn in de versnelling van de energietransitie. Want dat is wat we willen. Geen extra overleg, maar concreet inspireren en aanjagen. Over de fysieke grenzen heen én over de schotten heen die soms tussen partijen of onderwerpen staan.”

Regio Zwolle werkt vanuit een agenda die opgebouwd is vanuit vijf regionale opgaven waaronder Energie. De andere vier zijn economie, human capital, bereikbaarheid en leefomgeving. Op deze website leest u meer informatie over de vijf regionale opgaven. De vijf RES-sen die grotendeels in de regio liggen zijn West-Overijssel, Drenthe, Flevoland, Noord-Veluwe en Cleantech Regio.