arrow left Terug

Regio Zwolle vaart een duidelijke koers

26 april 2021
| Door Regio Zwolle

Jaarverslag 2020 laat een regio in ontwikkeling zien

De licht bestuurlijke netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert het jaarverslag over 2020. Het jaarverslag laat zien dat de 22 regiogemeenten en 4 provincies goed op weg zijn om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle licht toe: “Het jaar 2020 was historisch en memorabel. We vierden de toekenning van het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle en kort daarna viel alles stil door corona. Ook in Regio Zwolle. Dat onze regio wendbaar en veerkrachtig is, hebben we direct laten zien. We pakken economische maatregelen en mogelijkheden grootschalig op om samen uit de crisis te komen.”

Een greep uit de initiatieven
Jan Nathan Rozendaal, portefeuillehouder Financiën Regio vult aan: “Ondanks dit bijzondere jaar heeft Regio Zwolle voortgang geboekt op onze vijf regionale opgaven Economie, Human Capital Agenda, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie. We varen een duidelijke koers om onze ambitie waar te maken.” Meerdere initiatieven hebben in 2020 bijgedragen aan deze ambitie. Bijvoorbeeld de Regio Deal Regio Zwolle met een investeringsbijdrage van het Rijk van 22,5 miljoen euro. Samen met andere publieke en private partijen is hierdoor een gezamenlijk investeringspakket van ruim 80 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de regio. Met dit investeringsbedrag kan de regio plannen uitvoeren om de brede welvaart van de regio te bevorderen.

Een ander voorbeeld is de oprichting van de Regio Zwolle Brigade aan het begin van de coronacrisis om ondernemers snel te kunnen ondersteunen. En uniek is het regionale onderzoek ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Regio Zwolle’. Bedrijventerreinen zijn goed voor 120.000 banen in Regio Zwolle. De  toegevoegde waarde van bedrijventerreinen die gereed zijn voor de toekomst is dan ook van cruciaal economisch belang. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met VNO-NCW Regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle en de provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel. Deze analyse krijgt dit jaar een vervolg om tot concrete stappen te komen.

Ook zijn de regionale ambities op het gebied van bereikbaarheid vastgesteld met een palet aan mogelijkheden voor de regiogemeenten. De zichtbaarheid in Brussel en Den Haag is vergroot door het aantrekken van een lobbyregisseur. Zo brachten verschillende bewindspersonen een werkbezoek aan Regio Zwolle, onder wie Mona Keijzer, staatssecretaris. Zij liet zich informeren over de veerkracht van ondernemers in de regio en de kansen die inwoners krijgen vanuit de Human Capital Agenda.

Verder is Regio Zwolle aangewezen door het Rijk als een van de acht voorlopige NOVI-gebieden waarbij NOVI staat voor Nationale omgevingsvisie. De NOVI-gebiedsstatus geeft brede erkenning en steun in de rug voor de meervoudige en complexe opgaven in de regio vanuit het Rijk. De status van ‘NOVI-gebied’ wordt naar verwachting definitief in mei.

Groeiende samenwerking
Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Nunspeet zich aangesloten bij Regio Zwolle. Daarnaast is de samenwerking met de vier provincies in 2020 verder geïntensiveerd. Zo heeft de provincie Gelderland in 2020 samen met de vijf Gelderse regiogemeenten een investeringsagenda vastgesteld. In 2020 hebben de griffiers besloten om een klankbordgroep van raden en Staten in te stellen om op die manier de volksvertegenwoordigers meer bij Regio Zwolle te betrekken.

Informatie
Meer informatie over ons jaarverslag en de regionale opgaven is te vinden in onze toolkit. In de infographic staat overzichtelijk weergegeven waar het afgelopen jaar aan is gewerkt. In de begroting van 2021 staat meer over de plannen voor 2021 en verder.

Bekijk het jaarverslag: Jaarverslag Regio Zwolle 2020

Bekijk de infographic van het Jaarverslag Regio Zwolle 2020