arrow left Terug

Ondernemers en gemeenten in Regio Zwolle denken mee over toekomstbestendige bedrijventerreinen

6 mei 2021
| Door Regio Zwolle

Ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisatie en gemeenten in Regio Zwolle zijn gevraagd mee te denken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio. Dit gaat in de vorm van een enquête. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW Regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle en het Regio Zwolle Bureau. “Met de uitkomsten van de enquête willen we in gezamenlijkheid tot regionale afspraken te komen. Een lokaal bedrijventerrein is immers geen eiland en we zien dat de samenhang met de omgeving en omliggende gemeenten steeds belangrijker wordt. De vragen gaan bijvoorbeeld over energiebesparing, fysieke en digitale bereikbaarheid en klimaatadaptatie”, aldus Roger de Groot, voorzitter van de opgave Leefomgeving.

De enquête is een vervolgstap op het regionale onderzoek ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Regio Zwolle’. Deze analyse is uitgevoerd in samenwerking met VNO-NCW Regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle en de provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel en het Regio Zwolle Bureau. Begin dit jaar zijn gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties over de resultaten geïnformeerd.

“Met de uitkomsten van de enquête krijgen we op lokaal niveau een beeld van wensen en behoeften. De antwoorden geven ons richting om samen te werken aan de toekomstbestendige ontwikkeling van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn goed voor 120.000 banen in Regio Zwolle. De toegevoegde waarde van bedrijventerreinen is van cruciaal belang om onze economische ambitie om in 2030 de vierde economische topregio te zijn, te realiseren”, aldus De Groot.

De enquête is in de week van 12 april naar gemeenten verzonden. Ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties hebben de enquête via VNO-NCW Regio Zwolle ontvangen. Auke Oosterhoff, regiomanager van VNO-NCW Regio Zwolle, voegt toe: “Bedrijventerreinen zijn belangrijke brandpunten voor economische activiteit. Het behoud van de kwaliteit van deze terreinen dient een dubbel belang. Het is in het belang van de bedrijven dat de kwaliteit van de bedrijfsomgeving goed blijft. En investeren in bestaande bedrijventerreinen is nodig, omdat we als samenleving zorgvuldig met onze ruimte moeten omgaan.”

Meer informatie over het regionale onderzoek Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Regio Zwolle is te lezen op www.regiozwolle.info.