arrow left Terug

Hybride bijeenkomst over ‘Energieoplossingen in wijken van de toekomst’

2 juni 2021
| Door Regio Zwolle

Verhalen uit de praktijk van de energietransitie van Zwolle en Hoogeveen: waar soms de systeemwereld van het klimaatakkoord (Rijk en gemeenten) en de leefwereld van de wijkbewoners met elkaar schuren.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de toekomst voor de volgende generaties: meer duurzaamheid, minder broeikasgas en een groene vitale planeet. Afspraken hierover zijn gemaakt in Parijs en Den Haag. Maar hoe maken we dat waar? In Regio Zwolle zijn mooie voorbeelden: Hoogeveen en Zwolle zijn druk bezig met concrete plannen in bestaande woonwijken. Hoogeveen met waterstof in de Erflanden en Zwolle waar inwoners zelf een groot deel van het project trekken in de wijk Berkum. Alle reden voor Regio Zwolle een bijeenkomst te organiseren om deze praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen op vrijdag 18 juni van 15.00 tot 17.00 uur. Belangstellenden uit het bedrijfsleven, vanuit de overheid en het onderwijs zijn van harte welkom om dit digitaal bij te wonen. Ook voor professionals die met dit onderwerp bezig is vanuit bijvoorbeeld woningcorporaties en netwerkbeheerders is dit interessant.

Tijdens deze bijeenkomst gaan de initiatiefnemers uit de praktijk in gesprek met bijvoorbeeld Jeike Wallinga, lector energietransitie en andere deskundigen. Onder leiding van gastheer Boudewijn Koops verkennen de studiogasten samen met de deelnemers thuis de hobbels die de praktijk laat zien. Wat werkt wel en wat werkt niet? Ferenc van Damme van ‘Studio Vers Bestuur’, heeft een prikkelende bijdrage in relatie tot de rol van lokale overheid met haar inwoners. Van Damme zal aan het eind van de bijeenkomst de opbrengsten samenvatten in bruikbare handvatten en adviezen om samen de volgende stap in de energietransitie voor wijken van de toekomst te maken.

Erica van Lente, voorzitter tafel Energie: “Met belangstelling kijk ik uit naar deze bijeenkomst. Ik hoop u online te ontmoeten en verheug me op een mooie interactieve bijeenkomst om zo kennis en kunde in het belang van de toekomst van onze wijken met elkaar te delen. Het proces van verduurzamen begint bij bewustwording en van elkaar leren. Zo werken we in Regio Zwolle samen aan bruikbare handvatten voor een realistische aanpak en concrete toepassing van opgedane kennis. Voor de regio en voor héél Nederland!”

In de studio schuiven de volgende gasten aan: Kees Boer, projectleider Waterstofwijk Hoogeveen,
Joke Kok, procesmanager Berkum Energieneutraal, Oscar Jansen, adviseur aardgasvrije wijken Nieuwe Energie Overijssel, Erica van Lente, burgemeester gemeente Dalfsen en voorzitter tafel Energie Regio Zwolle, Jeike Wallinga, lector energietransitie Hogeschool Windesheim, Jaap van der Haar, wethouder Duurzaamheid gemeente Meppel, Dennis Eikenaar, directeur gemeente Noordoostpolder en Herman Verhagen, senior adviseur lokale energietransitie HVC. Ook gaan alle digitale deelnemers in kleine groepen in gesprek over de dilemma’s en oplossingen met thema’s als ‘begin bij de inwoner’, ‘intern commitment is urgent’, ‘met z’n allen kom je verder’ en ‘ruimte voor maatwerk’.

Wie belangstelling heeft, kan zich hier aanmelden.

De volledige uitnodiging met het programma vindt u hier hieronder.