arrow left Terug

Subsidie voor de snelle fietsverbinding Epe-Zwolle 

2 juni 2021
| Door Regio Zwolle

Onlangs ​heeft Regio Zwolle ​subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het tweede deel van de snelle fietsverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle. Het gaat om het deel Epe – Zwolle. Dankzij deze bijdrage kunnen ​de betrokken gemeenten en de beide regio’s (Cleantech en Zwolle)​ starten met de verkenning naar de beste route. Een mooie nieuwe impuls voor een volledige snelle fietsverbinding tussen beide steden.

Doel van de snelle fietsverbinding is een afname van het ​autoverkeer ​op de A50, waardoor de doorstroming op deze weg verbetert. De verwachting is dat er meer mensen gebruik gaan maken van de fiets wanneer er een goed alternatief is. En die is er met deze fietsverbinding, waarbij fietsers ​zoveel mogelijk voorrang krijgen.

Dat de fietsverbinding over een dergelijk groot traject ontwikkeld kan worden, komt door de samenwerking van gemeenten in de corridor Gelderland regio Zwolle. Zij hebben zich in de werkgroep bereikbaarheidscorridor Gelderland Regio Zwolle verenigd met als doel ​de doorstroming op het hoofdwegennet in het Gelderse deel van Regio Zwolle te verbeteren, onder andere door het aanbieden van duurzame alternatieven.

De verkenning moet leiden tot een voorstel voor een route, een overzichtstekening en een kostenraming, waarbij ook belanghebbenden betrokken worden. ​De Cleantech Regio trekt dit project.

Meer weten? Mail Sjako Ruster op sjako.ruster@elburg.nl Sjako is vanuit Regio Zwolle betrokken bij de bereikbaarheidsopgaven in de regio.