arrow left Terug

Den Haag laat zich inspireren door klimaatadaptieve ontwikkelingen in Regio Zwolle

7 juni 2021
| Door Regio Zwolle

Het was een klein en inspirerend gezelschap van directieleden afkomstig van verschillende ministeries uit Den Haag dat samen op de fiets stapte in Regio Zwolle. Op het programma stond die vrijdagmiddag 4 juni een bezoek aan de Spoorzone in Zwolle, de Zwolse wijken Assendorp en Weezenlanden-Noord en regiogemeente Dalfsen. Regiovoorzitter Peter Snijders heette het gezelschap welkom in Perron 038 midden in de Spoorzone.

Op de fiets stapten Erik Jan van Kempen (directeur-generaal Omgevingswet, ruimtelijke ordening en wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken), Vincent van der Werff (directeur uitvoering NOVI), Wieke Tas (afdelingshoofd Klimaat en bestuur van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat) en Olaf Cornielje (afdelingshoofd programmering en monitoring directie woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Regiovoorzitter Peter Snijders heette het gezelschap welkom: “Met veel genoegen ontvang ik u in het NOVI-gebied Regio Zwolle en we zullen u vandaag vol trots enkele deltawerken in onze regio laten zien: groot en klein. Mooi om samen Regio Zwolle als delta van de toekomst te ervaren.” Erik Jan van Kempen gaf aan een aantal keer in Zwolle en omgeving geweest te zijn, omdat deze stad en regio zo van belang zijn in Nederland. “Steeds meer zie ik Zwolle en Regio Zwolle op landelijke lijsten staan. Deze stad en regio zijn relevant. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opgaven die hier spelen. Ook betekent deze regio veel voor Nederland vanwege haar ligging in verbinding met het noorden en oosten van het land.”

Tijdens de lunch werd de groep bijgepraat over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Dit is de grootste ontwikkellocatie van Regio Zwolle. Met in het hart het groenste station van Nederland. Dit is de motor voor klimaatbestendig wonen, werken, leven en ontmoeten in de Spoorzone. In de toekomstplannen vormen water en klimaat dan ook het fundament.

Vervolgens verplaatste de groep zich naar de woonwijk Assendorp. Adriaan Mosterman – bewoner van Assendorp en stadshovenier – fietste voorop richting de Eendrachtstraat. De route leidde langs geveltuintjes en een tuin met een wormenhotel en waterwal. Het gezelschap stopte bij het allereerste MobiPunt van Zwolle dat in december 2019 is geopend. Dit initiatief is ontstaan vanuit de wens van bewoners om minder auto’s in de straat te hebben. Iedereen kan op dit MobiPunt zijn of haar auto parkeren. Als steeds meer mensen dat doen, zal er zichtbaar meer ruimte ontstaan in de straten.

In Weezenlanden-Noord ontvingen Mark Broekhuizen van Nijhuis Bouw en Hans Last van Openbaar Belang het gezelschap op het grasveld aan de Luttenbergweg. Aan de hand van enkele borden met uitleg en afbeeldingen vertelden de heren het verhaal achter deze plek: Weezenlanden-Noord ligt in het centrum van Zwolle. Daarmee is deze locatie de verbindende schakel tussen de binnenstad en het Park de Wezenlanden. De huidige zes woongebouwen uit de jaren vijftig voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden in fases gesloopt. Weezenlanden-Noord wordt een duurzame buurt. Dat is te zien in slimme (energie-) installaties, waterdoorlatende bestrating en ruimte voor de natuur. De daken zijn voorzien van zonnepanelen die energie leveren voor de woningen. Ook zijn diverse gevels en daken bedekt met groen. De beplanting op de gebouwen zorgt voor een uitstekende isolatie, houdt vocht vast, vermindert hittestress en geeft het geheel een natuurlijke uitstraling. Overtollig regenwater wordt opgevangen voor verkoeling op warme dagen en om te kunnen hergebruiken in de groene hoven. Andere klimaatadaptieve maatregelen zijn bijvoorbeeld omlaag gerichte, vleermuisvriendelijke straatverlichting om lichtvervuiling te minimaliseren.

Na een korte wandeling door het gebied, ging het richting Herfte. Tussen Zwolle en de spoorsplitsing bij Herfte liggen nu twee sporen. Dat worden er straks vier. Bij de spoorsplitsing wordt een zogenoemde dive-under gebouwd. Bij een dive-under gaat het ene spoor onder het andere door, zodat treinen elkaar vrij kunnen kruisen. Hierdoor hebben de treinen naar Meppel en Emmen straks elk een ‘eigen’ spoor en hoeven ze niet meer op elkaar te wachten.

Ook komen tussen Zwolle en Dalfsen een flink aantal andere opgaven bij elkaar. Onder andere op het gebied van wonen, mobiliteit en klimaat. Het bij elkaar brengen van deze opgaven kan een meerwaarde opleveren: partijen kunnen sneller en slimmer handelen.

Door het natuurgebied langs de Vecht vervolgde de groep de fietstocht naar Dalfsen, tegelijk ook het eindpunt. Dick van Pijkeren van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Wietze van der Ploeg van de gemeente Dalfsen ontvingen de gasten. Wietze van der Ploeg vertelde over de belangrijke ontwikkelingen in Dalfsen in relatie tot de groeiende druk op woningmarkt: “Regionaal samenwerken is daarbij ontzettend belangrijk. Dit geldt voor de samenwerking tussen Dalfsen en Zwolle, maar ook samen met partners als het waterschap. Gezien de grote opgaven als klimaat en energietransitie vraagt dit zeker ook samenwerken met Rijkspartners. We doen dit niet alleen, en samen kom je verder.” Dick van Pijkeren vertelde over het project Veilige Vecht. Daarbij wordt gekeken hoe de dijk tussen Zwolle en Dalfsen versterkt kan worden en hoe juist andere slimme maatregelen bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst voor het hele Vecht-gebied. “Met veel partijen en ieder vanuit betrokkenheid en liefde voor het gebied.”

Maarten Veeger (directeur strategie gemeente Zwolle) dankte de aanwezigen voor hun komst: “We verheugen ons op een mooie en langdurige samenwerking tussen Rijk en regio.”

Maandag 7 juni heeft minister Kajsa Ollongren per Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd dat Regio Zwolle definitief NOVI-gebied is. Voor Regio Zwolle betekent dat een extra impuls om te bouwen aan de delta van de toekomst: een klimaatrobuuste, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale regio. Dit doet zij vanuit een deltagebied waar verschillende landschapstypen (veenweide, rivierenlandschap, enzovoort) samenkomen met verschillende complexe transitieopgaven (naast klimaat, de gerelateerde landbouw en energietransitie). Het is een kwetsbaar gebied vanuit het (internationale/regionale en lokale) watersysteem en -huishouding, dat tegen de grenzen aanloopt.