arrow left Terug

Voortgang Regio Deal in woord en beeld

24 juni 2021
| Door Regio Zwolle

De eerste nieuwsbrief over de mijlpalen binnen de projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle is uit! Na de hippe en kleurrijke glossy rond de jaarwisseling met informatie over alle projecten brengen we nu enkele projecten in beeld die mijlpalen te delen hebben. Mijlpalen als mooie ontwikkelingen die impact hebben op onze inwoners en ondernemers in de regio. Want Regio Zwolle heeft haar inwoners en ondernemers veel te brengen.

Wat staat in de nieuwsbrief?
U kunt een korte update lezen over de ‘Ondernemersacademie
Circulair Ondernemen Regio’ en het project Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ laat zien dat ondernemers en inwoners geholpen worden om de ecologische footprint van consumeren en produceren te verkleinen. En om de natuurlijke landschappelijke kenmerken van de gemeente Westerveld te bewaren.
Ook de Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) komt aan bod: het samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat innovaties en samenwerking stimuleert om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen in onze regio.

Vanuit de overkoepelende lijn ‘toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt’ kunnen we melden dat ruim 1.800 inwoners zich hebben gemeld sinds de start van het project op www.groeivooruit.nl. Zij willen aan de slag met loopbaancoaching en/of scholing. Carin Mulder uit Elburg is een van deze mensen.

In het project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’ van Ruimte voor de Vecht is
een aantal deelprojecten opgenomen dat bijdraagt aan de balans tussen
stad & ommeland. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor het nieuwe fietspad tussen Hardenberg en Rheeze, bestemd voor zowel recreatief als woon-/
werkverkeer en het pondje in aanbouw bij Varsen.

Als Regio Zwolle zijn we een demo-delta voor heel Nederland, met specifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering. Zowel in de stad als in het ommeland. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven. Ook binnen het project Brede welvaart in het Vechtdal is hiervoor aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van het deelproject Vechtrijk Gramsbergen. Samen met betrokkenen maken gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het doel is een
waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur
te beleven met behoud van de huidige landbouw.

Achtergrond
Regio Zwolle is een licht bestuurlijke samenwerkingsverband dat talloze kansen creëert op het gebied van bereikbaarheid van belangrijke knooppunten, een stabiele economie plus sterke arbeidsmarkt, duurzaamheidsontwikkelingen en een prettige leefomgeving. Hierbij wordt samengewerkt tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. Steeds meer is de regio een gesprekspartner voor het Rijk waarbij de belangen van de regio in Den Haag meer stem en gezicht krijgen. Meer zichtbaarheid biedt meer kansen op het toewijzen van financiële middelen om de regio nog krachtiger te maken.

Zo ook de Regio Deal Regio Zwolle. Met deze Deal werkt Regio Zwolle verder aan haar vijf opgaven bereikbaarheid, economie, human capital, energie en leefomgeving.

Meer weten?
De nieuwsbrief gaat dieper op de genoemde projecten in, gecombineerd met beelden en foto’s. Of kijkt u ook op regiozwolle.info/regiodeal. Vragen? Mail dan naar regiozwolle@zwolle.nl.