arrow left Terug

Kamerleden op bezoek in Regio Zwolle

6 juli 2021
| Door Regio Zwolle

“Deze regio ontwikkelt zich opvallend snel” 

Regio Zwolle ontving politici uit Den Haag om hen bij te praten over de ambities en opgaven van de regio op het gebied van circulariteit, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en woningbouw. Het bezoek van de Kamerleden vond vrijdag 2 juli plaats. Eerste Kamerlid Henk Jan Meijer (VVD) en de Tweede Kamerleden Hilde Palland-Mulder (CDA), Daniel Koerhuis (VVD), Peter de Groot (VVD) en Chris Stoffer (SGP) gingen per bus langs verschillende locaties waarbij de genoemde thema’s vaak letterlijk een gezicht kregen.

Port of Zwolle: circulaire hub van nationaal belang

De start was bij de Zuiderzeehaven in Kampen, onderdeel van Port of Zwolle. Na een welkomstwoord van regiovoorzitter Peter Snijders kregen de Kamerleden een toelichting op de ontwikkelingen in de haven op het gebied van circulariteit door Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle.

Vervolgens werd het gezelschap rondgeleid over het terrein van familiebedrijf Hoeben metalen. Het metaalrecyclingbedrijf is gespecialiseerd in de recycling van drijvend materieel. Hier wordt materiaal klaargemaakt voor een tweede leven. Geert Meijering, wethouder in Kampen: “Met steun vanuit het investeringsprogramma Regio Deal onderzoeken we de haalbaarheid van de eerste circulaire haven van Nederland. Een duurzame haven die voorziet in de eigen energiebehoefte én een haven waar bedrijven zitten die circulair werken. Hoeben is een voorbeeld van een onderneming die daarin voorop loopt.”

 

Ook spraken de Kamerleden met Bert Weever. Weever is directeur van het bedrijf Windkr-acht BV en aandeelhouder in de IJsselDelta containerterminal. In dat gesprek ging het over emissievrije binnenvaart en de plannen van een consortium om binnenvaartschepen tussen Rotterdam en Kampen op groene waterstof te laten varen. Het is de bedoeling dat de energie die in windturbines in de regio wordt opgewekt wordt omgezet in waterstof om vervolgens sterk gecomprimeerd aan boord van binnenvaartschepen te worden gehesen.

Peter Snijders: “Er ligt nog een flinke opgave om de binnenvaart te verduurzamen. Daar is leiderschap voor nodig. Bedrijven die nu aan kop lopen, willen echt vooruit.” Snijders hoopt dat een nieuw kabinet regionale initiatieven als deze steunt. “Het is een belangrijk sleutelproject voor de brede welvaart van de regio en van Nederland dat ook de prioriteit van een nieuw kabinet vraagt. Het draagt niet alleen bij aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk maar biedt ook kansen voor economische groei. De Regio Zwolle havens kunnen dankzij hun gunstige ligging een belangrijke hubfunctie vervullen voor energie.”

Dat de Port of Zwolle havens volop in beweging zijn, valt ook de Kamerleden op. “De energietransitie is hier echt voelbaar”, aldus een van de aanwezige Kamerleden.

500e kandidaat Groei Vooruit in het zonnetje

Per bus ging de delegatie vervolgens naar de Vreugdehoeve, een biologische melkschapenboerderij middenin het natuurgebied de Vreugderijkewaard. Hier kregen de Kamerleden uitleg over de human capital agenda van Regio Zwolle en het initiatief Groei Vooruit dat alle inwoners van Regio Zwolle perspectief biedt op nieuw werk of ander werk. Met omscholing, bijscholing en persoonlijke loopbaanbegeleiding van een werk- of loopbaancoach geeft Groei Vooruit de mogelijkheid aan inwoners van Regio Zwolle om talent te ontdekken, gebruiken en ontwikkelen.

Dat Groei Vooruit voorziet in een behoefte blijkt uit het aantal aanmeldingen: meer dan 1850 inwoners hebben zich gemeld. Maarten van Meeteren is de 500e kandidaat die succesvol geholpen is via loopbaancoaching en weer zicht heeft op werk. Hij werd in het bijzijn van de Kamerleden in het zonnetje gezet. Bert Beun, bestuursvoorzitter van Deltion College, verraste hem met een symbolische cheque en een bloemetje.

Foto Frans Paalman Zwolle ©2021

Foto Frans Paalman Zwolle ©2021

Spoorzone Zwolle: woon, - werk- en leeromgeving gericht op de toekomst

Aan het einde van de middag arriveerde de delegatie in Zwolle. In de Spoorzone werden de Kamerleden door Pien van der Does, programmamanager Spoorzone van de gemeente Zwolle, en een vertegenwoordiging van NS en ProRail bijgepraat over de noodzakelijke afbouw van het stationsgebied en de bredere gebiedsontwikkeling. De Spoorzone is een van de veertien door het Rijk aangewezen grootschalige woningbouwgebieden. Wie nu door het gebied wandelt, ervaart het nog versteend. Dat is over een paar jaar compleet anders.

Peter Snijders: “Hier in de Spoorzone wordt de bouw van 4000 woningen gecombineerd met investeringen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en innovatie. De bedoeling is dat dit gebied wordt herontwikkeld met toevoeging van kwaliteit. Straks verrijzen hier groene gevels en vind je er onder meer een nieuw stadspark. Een echte groene long op steenworp afstand van het tweede spoorknooppunt van Nederland. En dit wordt ook dé plek waar creatievelingen en talent willen zijn. De bijzondere oude NS-loodsen bieden onder meer ruimte voor tal van innovatieve en creatieve start-ups en groeiende bedrijven.”

Onder meer via de Regio Deal investeren gemeente, provincie en Rijk al in de Spoorzone om de kracht en leefbaarheid van de regio verder te versterken.

Enthousiaste Kamerleden

De Kamerleden waren onder de indruk van het ondernemerschap en de dynamiek in Regio Zwolle. “Het is bijzonder hoe snel deze regio zich ontwikkelt en een prominente positie krijgt in de economische hoofdstructuur van Nederland. De potentie van deze regio is groot voor het aanpakken van tal van maatschappelijke opgaven. Het  is goed om dat scherp in beeld te hebben”, zo vatte een van de aanwezige Kamerleden het bezoek samen.