arrow left Terug

Regio Zwolle maakt verschil, ook in de komende vier jaar

30 september 2021
| Door Regio Zwolle

Fractievoorzitters in de regio ontvangen brief namens de regiovoorzitter

‘Economische groei in onze regio gaat hand in hand met de brede welvaartsgroei: een goed leven voor onze 780.000 inwoners in 22 regiogemeenten. Het stimuleren van brede welvaart betekent dat we oog hebben voor een blijvend prettige leefomgeving voor onze inwoners. Denk hierbij aan een optimale bereikbaarheid, goed onderwijs, voldoende werkgelegenheid, mogelijkheden voor omscholen en waar het prettig wonen is met voldoende ruimte om te recreëren en te sporten. Lokaal wat kan en regionaal waar krachten bundelen effectiever is’, zo staat te lezen in de oproep aan alle fractievoorzitters van de 22 gemeenteraden om vanuit het regionale denken en doen ook de komende vier jaar flinke stappen te zetten.

Primeur
Het is voor het eerst dat Regio Zwolle een fractiebrief in deze vorm heeft aangeboden aan de politieke partijen die momenteel vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraden. De boodschap wordt ook in beeld en geluid uitgedragen in een video waarin we de regionale opgaven kort toelichten. ‘Nieuwe’ partijen die zich naderhand aanmelden, ontvangen het document later dit jaar.

Ambitie Regio Zwolle
De kern van de brief is de centrale ambitie van de regio en hoe we die samen kunnen bereiken: Regio Zwolle is in 2030 de vierde economische topregio met oog voor brede welvaart, en completeert de economische hoofdstructuur van Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Den Haag/Rotterdam en Brainport Eindhoven. Regio Zwolle is het vierde hoekpunt en daarmee de schakel tussen de Randstad en Duitsland/Scandinavië.

Lokale politiek belangrijk
Regiovoorzitter Peter Snijders benadrukt in de brief aan de raadsleden: “Als je je ambitie uitspreekt, dan heb je meer kans dat die werkelijkheid wordt. En we zien dat we hard op weg zijn om die ambitie te realiseren. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitorcijfers. Die laten zien dat we de snelst groeiende economische topregio buiten de Randstad zijn. En dat is mede dankzij u die het samenwerken in de regio financieel mogelijk maakt. Ondernemers vormen de economische motor van de regio en in samenwerking met de lokale politiek verzilveren we steeds meer kansen door het stimuleren van een vriendelijk ondernemersklimaat en een prettig woon- en leefklimaat. Een sterke regio is een sterk Nederland.”

Lobby
Ook de komende jaren zet Regio Zwolle in op de samenwerking vanuit de regionale gezamenlijke opgaven: economie, de Human Capital Agenda (mens en arbeid), bereikbaarheid, leefomgeving en energie. “Daarnaast bundelen we steeds meer onze krachten ten behoeve van een gerichte lobby naar Den Haag en Brussel en strategische versterking. Zo bereiken wij samen meer voor alle ondernemers en inwoners in onze eigen gemeente en daarmee onze regio. Denk bijvoorbeeld optimale verbindingen van spoor, weg en water. Zeer recent hebben we het belang van investeringen in de spoorcorridor Zwolle-Twente-Münster bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht.”

De fractiebrief kunt u hier lezen.