arrow left Terug

Regio Zwolle doet onderzoek naar de woningmarkt in relatie tot toekomstige vraag naar woningen

14 oktober 2021
| Door Regio Zwolle

Het afgelopen jaar heeft Regio Zwolle gewerkt aan een kwantitatieve inventarisatie op het gebied van wonen in haar 22 regiogemeenten: hoeveel woningen staan er gepland voor de komende jaren? Binnen deze inventarisatie ontstond de behoefte aan een kwalitatief beeld van het zogeheten woningmarktprofiel van Regio Zwolle. Daarom laat Regio Zwolle ook onderzoeken welke kwalitatieve kenmerken er zijn van de woningmarkt in de regio. Want wanneer we dit weten, kunnen juist deze kenmerken zorgen voor meer regionale afstemming op het gebied van wonen. Dat betekent dat we nauwkeuriger kunnen inschatten aan welke woningen waar in de regio behoefte is.

Samen met het bureau Ruimtevolk en de regionale gemeenten doorloopt de regio tot januari 2022 een proces om te komen tot het ‘Toekomstbeeld Wonen Regio Zwolle’. Dit toekomstbeeld schetst het regionale woningmarktprofiel waarin naar voren komt wat Regio Zwolle in huis heeft op het gebied van wonen en woningen, hoe Regio Zwolle dit kan blijven vasthouden en hoe zij dit kan versterken. Het toekomstbeeld kan gebruikt worden als handreiking naar de 22 regiogemeenten en trajecten die gerelateerd zijn aan wonen.

Peter van Bergen, wethouder in de gemeente Dronten, en portefeuillehouder Wonen voor de regionale tafel Leefomgeving, licht toe: “Verheugd ben ik over de stap die we zetten van aantal woningen naar hoe willen mensen wonen; nu en in de toekomst. Onze regio kent veel diversiteit op het gebied van wonen en juist deze variatie is kenmerkend voor onze regio. Een goed woon- en leefklimaat heeft zijn weerslag op onze inwoners. Om dit te behouden, is het belangrijk dat we daar nu al rekening mee houden voor de toekomstige woningbouw. Het toekomstbeeld gaat onze regiogemeenten helpen in het maken van de juiste keuzes voor het creëren van passende woonmilieus en daarmee blijven we een aantrekkelijke regio om te wonen en te werken.”

Een ander belangrijk traject waar Regio Zwolle midden in zit is het onderzoek om te komen tot een verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Verwacht wordt dat fase 2 van de verstedelijkingsstrategie eind december is afgerond. Begin 2022 start fase 3. Het Toekomstbeeld Wonen Regio Zwolle wordt eind 2021 afgerond en kan daarmee de verstedelijkingsstrategie van input voorzien.