arrow left Terug

Samen werken aan het ‘toekomstbeeld wonen Regio Zwolle’

25 november 2021
| Door Regio Zwolle

‘Hoe ziet het toekomstbeeld eruit van de regionale woningmarkt’ was het onderwerp waarover regiogemeenten in gesprek gingen. Onder leiding van het bureau Ruimtevolk werd half november in een bijeenkomst verkend wat Regio Zwolle in huis heeft op het gebied van wonen en woningen. Ook de vragen hoe Regio Zwolle dit kan blijven vasthouden en hoe zij dit kan versterken kwamen aan bod. In de raadzaal in het stadhuis van Zwolle gingen de aanwezigen hierover in gesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van een proces dat regiogemeenten en het bureau Ruimtevolk doorloopt om te komen tot het ‘toekomstbeeld wonen Regio Zwolle’. In december 2022 wordt dit proces afgerond. De 22 regiogemeenten kunnen dit toekomstbeeld gebruiken als een handreiking voor trajecten die te maken hebben met wonen.

In een eerdere fase zijn de gemeentelijke en provinciale ambtenaren geïnterviewd over het thema wonen. De opbrengst – geformuleerd in opgaven en ambities – vormde de basis voor deze werksessie. Te denken valt aan ‘landschap als kernkwaliteit’, ‘vitale wijken en kernen’ en ‘ruimte voor nieuwe woonconcepten’. Vervolgens bespraken de ambtelijke deelnemers enkele algemene woonstrategieën en de daarbij horende kansen en doelgroepen voor de regio. Een van de onderwerpen die zijn besproken is het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus en woonvormen voor de regio.

De dag werd afgesloten met een digitale terugkoppeling waar alle 22 gemeenten voor waren uitgenodigd. Het bureau Ruimtevolk gaat nu aan de slag met de opbrengsten. De verwachting is dat eind december het ‘toekomstbeeld wonen Regio Zwolle’ gereed is. Het document wordt aangeboden aan wethouder Peter van Bergen van Dronten die de trekker is van het thema Wonen binnen de opgave Leefomgeving.