arrow left Terug

Europarlementsleden maken kennis met duurzaamheidsplannen Port of Zwolle

3 december 2021
| Door Regio Zwolle

Actielijn 9 Regio DealPort of Zwolle zet bij de ontwikkeling van het havengebied stevig in op circulariteit en de energietransitie. Op vrijdag 3 december werden Europarlementariërs Caroline Nagtegaal (VVD) en Vera Tax (PvdA) en Turi Fiorito, directeur van de Europese Vereniging van Binnenhavens, tijdens een digitaal werkbezoek ‘meegenomen’ naar de Port of Zwolle en bijgepraat over initiatieven en ambities op het gebied van onder meer waterstof en walstroom.

Van een fysiek werkbezoek was vanwege de coronamaatregelen geen sprake. De digitale versie bleek echter een uitstekend alternatief. In een uur tijd is gesproken over hoe het havenbedrijf stappen zet in de ambitie om de circulaire economie in de havens verder uit te bouwen. Aanwezig waren Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle, Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel , Sander de Rouwe, burgemeester van Kampen en Henk ten Hulscher, wethouder van Meppel.

De Port of Zwolle havens zijn de poort naar de rest van Europa en belangrijke motoren van de economie en brede welvaart in de regio en daarbuiten. Vanwege haar strategische ligging vormt de Port of Zwolle hét logistieke knooppunt tussen de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam en Duitsland. Port of Zwolle kan bovendien – als knooppunt van grondstoffen, producten en afval – een belangrijke sleutelrol spelen in de omslag van een lineaire naar een circulaire economie. Denk aan duurzame energieopwekking, het verwerken van recyclebare grondstoffen en de op- en overslag van alternatieve energiebronnen. De vele mkb-bedrijven in en rondom de haven in zijn daar al volop mee bezig.

Burgemeester Sander de Rouwe: “Een aantal pioniers rondom de Zuiderzeehaven in Kampen werkt bijvoorbeeld aan plannen om binnenvaartschepen op lokaal opgewekte groene waterstof te laten varen. Daarmee helpen zij de CO2-uitstoot te verminderen en dragen zij bij aan de Europese Green Deal en het Nederlandse klimaatakkoord. Plan is om dit vanaf 2023 te realiseren. Ambitieus? Ja. Maar zeker haalbaar. Het toont onze Hanzementaliteit. We nemen in Regio Zwolle graag het heft in handen.”

Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle vult aan: “Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zetten we in op innovaties die onze havens groener maken. Mooi voorbeeld is de aanleg van walstroom. Doel is dat over een aantal jaar een groot deel van de schepen die aan de kade liggen ‘aan de stekker’ gaan. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof omdat schepen hun dieselmotoren niet hoeven te laten draaien wanneer ze aangemeerd zijn. Fijn voor omwonenden én beter voor het milieu.”

Caroline Nagtegaal en Vera Tax lieten na afloop weten geïnspireerd te zijn door de ontwikkelingen in het havengebied. Nagtegaal: “Deze aanpak verdient de waardering en steun vanuit Europa. We blijven hierover met Regio Zwolle in gesprek. Zodra het weer mogelijk is kom ik heel graag samen met Vera Tax langs voor een werkbezoek”.