arrow left Terug

De uitvoering van de Regio Deal in volle gang

3 december 2021
| Door Regio Zwolle

“Steeds meer projecten van de Regio Deal Regio Zwolle komen in de uitvoeringsfase. De impact op de samenleving wordt lokaal én regionaal steeds zichtbaarder en merkbaarder”, aldus Peter Snijders, regiovoorzitter. “Denk bijvoorbeeld aan Rond Ondernemen, het opleidingsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf om de circulaire economie te versnellen. Of neem de Vecht die als duurzame beleefrivier wordt ontwikkeld.”

Om de voortgang in beeld te brengen, is nieuwsbrief nummer 2 begin december uitgekomen.

Met de Regio Deal investeren Rijk en Regio Zwolle bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken we de regio als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn. De projecten zijn gericht op economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb, toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, en evenwichtige groei van stad en platteland, en aan de slag met klimaatoplossingen.

De projecten dragen allen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Duurzame ontwikkelingsdoelen zijn eigenlijk bekender onder de Engelse afkorting: SDG’s dat staat voor Sustainable Development Goals. De SDG’s zijn zeventien mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Zo dragen de projecten uit de Regio Deal Regio Zwolle bij aan het bevorderen van de brede welvaart: een fijn leven, wonen en werken in onze regio.

In de nieuwsbrief zijn per actielijn verschillende projecten uitgelicht. Wilt u meer weten? Kijk dan op de genoemde websites bij de artikelen in de nieuwsbrief of op deze website.