arrow left Terug

Startbijeenkomst over Regio Zwolle als NOVI-gebied

21 januari 2022
| Door Regio Zwolle

‘Aan de slag met NOVI gebied Regio Zwolle als klimaatbestendige groeiregio!’

(klik op de afbeelding voor het volledige programma)

Regio Zwolle wil zich verder ontwikkelen tot een klimaatbestendige groeiregio vanuit haar status als NOVI-gebied. Deze speciale positie in de Nationale Omgevingsvisie heeft de regio verworven door de opgaven en kansen in de regio op het gebied van klimaatadaptie en water. Het is nu tijd voor de volgende stappen. Die zijn gericht op het inzicht in klimaatbestendigheid te bevorderen en de toegankelijkheid van kennis over klimaatadaptie te verbeteren. De regionale samenhang staat hierbij voorop. Hiervoor organiseert Regio Zwolle een startbijeenkomst op donderdag 17 februari 2022. Het programma is opgebouwd uit concrete voorbeelden uit de regio afgewisseld met bijdragen van onder anderen Peter Glas, de landelijke deltacommissaris en Henk Ovink, internationale watergezant van de Verenigde Naties. Beiden slaan een brug naar de toekomstige generatie om het belang van klimaatadaptie te onderstrepen.

Onder leiding van dagvoorzitter Hannie te Grotenhuis gaan medewerkers van betrokken organisaties, bestuurders en politici met elkaar en de deelnemers thuis in gesprek. De kern van de bijeenkomst is hoe komen we samen tot een klimaatbestendige groeiregio. Het uitgangspunt is om bij alle nieuwe plannen en projecten – op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsinrichting – inzichtelijk te maken wat het effect is op het klimaat en de watersystemen.

“Deze bijeenkomst is van grote waarde om met elkaar te doorleven dat elke organisatie een onderdeel van deze klimaatpuzzel is. Hoe kunnen we over honderd jaar nog steeds fijn wonen, werken en leven in Regio Zwolle met droge voeten en zonder verdroging van het landschap. We hebben hierin allemaal een rol. Van raad tot Rijk en van ondernemer tot onderzoeker. Onze regio is geen eiland, en klimaatveranderingen kijken niet naar gemeentegrenzen. Bijvoorbeeld: het bouwen van een woonwijk in de ene gemeente heeft invloed op het waterpeil elders. Ook ondernemers en onderwijsinstellingen hebben hierin een rol”, aldus regiovoorzitter Peter Snijders.

Programma
Vragen als ‘wat is een NOVI-gebied’, ‘wat is de opgave hierin’ en ‘waarom is het zo urgent’ vormen de rode draad op deze dag. Concrete voorbeelden – Kraanbolwerk in Zwolle, Nationaal Park het Dwingelderveld in Drenthe en Ruimte voor de Vecht – worden in video’s toegelicht door mensen uit de praktijk over hoe zij hun project hebben gerealiseerd op basis van klimaatadaptieve maatregelen. In de studio gaan bestuurders in gesprek over de dilemma’s die dit opleverde. De tafelgasten zijn:

  • Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle
  • Hans Kuipers, gedeputeerde Drenthe
  • Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel
  • Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Vincent van der Werff, directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie, ministerie van BZK

Landelijke deltacommissaris en internationale watergezant in gesprek met jeugd
Peter Glas, de landelijke deltacommissaris, gaat op locatie in gesprek met Pjotr Pypaert (11). Belicht wordt – in een video-opname – het perspectief van een jonge inwoner over een klimaatbestendige toekomst van deze regio. Henk Ovink, internationale watergezant van de Verenigde Naties sluit de ochtend af met het verzorgen van een les over klimaat voor schoolkinderen, ook per video in beeld gebracht. Voordat de deelnemers in verdiepende sessies kennis ophalen en delen in workshops vertelt Li An Phoa (Drinkable Rivers) over haar initiatief om aandacht te vragen voor drinkbaar water uit de rivieren.

Workshops met aandacht voor verschillende voorbeelden in de regio
De drie workshops worden geleid door professionals uit de regio afkomstig uit de overheid, waterschappen en onderwijs/onderzoek. De thema’s zijn: 1. Het proces rondom de gebiedsverkenning Kop van de Veluwe, 2. Ontwikkelgebied Zwolle met accenten op de Sallandse Heuvelrug en het Vechtdal en 3. De wetenschappelijke kant van klimaat(verandering) door deskundigen van het ITC Faculty Geo-Information Science and Earth Observation Universiteit Twente.

Aanmelden
Het gezelschap is omvangrijk en divers, typerend voor de netwerksamenwerking. De deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn gemeenteraadsleden en Statenleden uitgenodigd. Ook inwoners zijn van harte welkom. In verband met corona is deze bijeenkomst digitaal voor de deelnemers met de genoemde gasten aan tafel in een studio in Meppel.

Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden of kijkt op klimaatbestendige groeiregio. Naast dit grote event organiseert Regio Zwolle een kort webinar op vrijdag 4 maart met een terugblik op de startbijeenkomst waarbij  genoemde voorbeelden en video’s centraal staat. Informatie hierover is op te vragen via regiozwolle@zwolle.nl.