arrow left Terug

Jaarverslag public affairs Regio Zwolle 2021

3 februari 2022
| Door Regio Zwolle

Terugblik op 2021 en met volle kracht vooruit

Het jaarverslag public affairs 2021 is uit. In dit allereerste public affairs jaarverslag laat Regio Zwolle in woord, cijfers en beeld een overzicht zien van de lobbyresultaten en diverse hoogtepunten in het afgelopen jaar. Een jaar in het teken van samenwerken, (digitaal) netwerken en kansen verzilveren.

Portefeuillehouder public affairs Richard Korteland: “De professionalisering van de public affairs werpt zijn vruchten af voor Regio Zwolle. In Den Haag en Brussel is Regio Zwolle steeds beter in beeld. Als 22 gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers trekken we samen op in de lobby: we delen de uitdagingen én successen. Onze lobby stemmen we ook intensief af met bijvoorbeeld andere partijen in Oost-Nederland, waardoor de lobby duidelijk aan massa en dus aan invloed wint.”

Dankzij de inzet van velen zijn het afgelopen jaar mooie resultaten geboekt. In dit filmpje kijkt een aantal bestuurders terug op het afgelopen lobbyjaar. Een jaar waarin Regio Zwolle werd aangewezen als NOVI-gebied Klimaatbestendige Groeiregio. Een jaar waarin online werkbezoeken en digitale ontmoetingen met Kamerleden, Europarlementariërs en bewindspersonen een vlucht namen. Al waren er gelukkig ook weer mogelijkheden voor fysieke werkbezoeken. Zo ging Koningin Màxima met ondernemers in gesprek over de regionale crisis- en herstelaanpak corona.

Ook is Regio Zwolle erin geslaagd regionale projectaanvragen bij de Europese Unie van de grond en goedgekeurd te krijgen. In totaal is in de afgelopen jaren ruim 150 miljoen euro aan Europese subsidies in Regio Zwolle geland. En op de drempel van 2022 presenteerde het kabinet Rutte-IV het coalitieakkoord, met veel aandacht voor thema’s waarvoor Regio Zwolle in de lobby aandacht heeft gevraagd. In 2022 gaan we door op de ingeslagen weg en zullen we de regionale opgaven bij het nieuwe kabinet en in Europa onder de aandacht blijven brengen.

Alles is terug te zien, horen en lezen in het bladerbare interactieve jaarverslag (klik hier).