arrow left Terug

Investeren in de toekomst van Regio Zwolle

9 februari 2022
| Door Regio Zwolle

Online informatiebijeenkomst over het regionaal investeringsprogramma

In navolging op de Regio Deal Regio Zwolle (een investering van bijna 90 miljoen euro) werkt Regio Zwolle aan een investeringsprogramma. Dit met het doel om opgaven voor de lange termijn op te pakken. Denk aan innovatie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaat, energietransitie en wonen. Op 21 januari werden raadsleden, Statenleden en bestuurders van Regio Zwolle hierover bijgepraat tijdens een online informatiebijeenkomst.

In het investeringsprogramma zijn tal van grote projecten opgenomen, die bijdragen aan de brede welvaart en het verdienvermogen van de regio. Het investeringsprogramma wordt in samenwerking tussen overheden, partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven ontwikkeld. Voor de financiering kijkt de regio onder andere naar nationale fondsen en Europees geld.

Veel vragen van raadsleden en Statenleden
Live vanuit de studio in Meppel gingen diverse gasten aan tafel in gesprek met elkaar over het investeringsprogramma. Onder leiding van dagvoorzitter Judith Compagner kwam vragen aan bod als: wat houdt het regionaal investeringsprogramma in? Wat is het belang, nut en noodzaak van een investeringsprogramma voor Regio Zwolle? Wat zijn de criteria voor innovatieve projectaanvragen? Wat gaan inwoners en ondernemers in de regio ervan merken? Wat is de impact van het investeringsprogramma op mijn gemeente of provincie? En hoe zit het met de betrokkenheid van raden en Staten? Veel vragen werden ook gesteld door raadsleden en Statenleden die digitaal aanwezig waren. Deze interactie werd begeleid door Jan Nabers, voorzitter van de klankbordgroep raden en Staten.

Samen bouwen aan een sterke toekomst van de regio
Richard Korteland, portefeuillehouder van het investeringsprogramma: “Regio Zwolle heeft de ambitie om door te groeien tot 4e economische topregio en de brede welvaart van inwoners en ondernemers uit de regio te versterken. De regio kenmerkt zich in alle facetten als een groeiregio. We hebben veel te bieden. Maar ook veel nodig. De uitdagingen op het gebied van wonen, economie, klimaat, energie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid zijn groot. De kunst is om met elkaar dit veelomvattende investeringsprogramma verder te ontwikkelen en om vanuit die gezamenlijke kracht verder te bouwen aan een sterke toekomst van onze regio. Daarover blijven we het gesprek met raden en Staten voeren. Door nu extra te investeren zorgen we dat Regio Zwolle ook in de toekomst een plek blijft met hoge welvaart en welzijn. Ik ben er trots op dat wij in staat zijn om als belangrijke partners in de Regio Zwolle met elkaar deze ambities verder uit te werken en zo de kracht van deze regio volop weten te benutten.”

Drie icoonprogramma’s
Het investeringsprogramma kent drie icoonprogramma’s: de groeistrategie Regio Zwolle gericht op innovatie ecosysteem, investeren in mensen, mobiliteit en vestigingsklimaat, Port of Zwolle: logistiek en circulair knooppunt, en de woon-leefomgeving van de toekomst. De komende maanden worden de projecten verder uitgewerkt. Daarin laten we ons bijstaan door de regionale ontwikkelmaatschappijen.

Geld uit Den Haag en Europa
Het investeringsprogramma vraagt investeringen uit de regio gecombineerd met landelijke en Europese gelden. Bestaande mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het Groeifonds, React-EU en de Green Deal.

Uitzending
Heeft u de uitzending gemist of wilt u deze nog eens terug kijken? Dat kan via deze linkjes: