arrow left Terug

Regio Zwolle als NOVI-gebied: klimaatadaptatie in alle nieuwe plannen!

2 maart 2022
| Door Regio Zwolle

Zo werken we samen aan een klimaatbestendige groeiregio

Het was een geslaagde startbijeenkomst over NOVIgebied Regio Zwolle ‘samenwerken aan een klimaatbestendige groeiregio’. “We staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland en die moeten we gelijk goed doen”, benadrukte dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De startbijeenkomst vond op donderdag 17 februari plaats vanuit de studio van Time to Speak in Meppel.

Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle, gaf aan dat hij het Rijk ziet als een partner om gas te geven en belemmeringen weg te nemen: “We zijn heel blij dat we als NOVI-gebied langjarig samen optrekken met het Rijk.” Vincent van der Werff directeur Uitvoering Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bij het ministerie van BZ gaf live uit Den Haag aan: “Klimaatvraagstukken los je integraal op, in samenwerking met partners. Ik roep dan ook op om het niet dicht te regelen op gemeentelijke niveau.”

Veel werd er gezegd, besproken en verkend in de studio in Meppel met in totaal bijna tweehonderd (digitale) deelnemers. Het ging over stappen die we kunnen én moeten zetten om klimaatbestendig te worden. Het gesprek werd geleid door Hannie te Grotenhuis. De bijeenkomst startte met een welkomstwoord van Peter Snijders opgevolgd door een presentatie van Karin de Bruijn van Deltares over het onderzoek naar de waterbom die ook in het gebied van #RegioZwolle kan vallen.

De tafelgesprekken werden afgewisseld met filmpjes van voorbeelden hoe we al klimaatbestendig werken: DwingelderveldKraanbolwerk en Ruimte voor de Vecht. We stonden ook stil bij klimaat en de volgende generatie. Deltacommissaris Peter Glas ging in gesprek met de 10-jarige Pjotr, en Henk Ovink verzorgde een les aan een schoolklas. Ook waren Wieke Tas, Ed Anker (via videoverbinding), Hans Kuipers en Bert Boerman tafelgasten die vanuit hun eigen achtergrond mooie voorbeelden deelden hoe we klimaatadaptief werken.

Peter Snijders: “We zijn een ambitieuze regio. We willen de vierde economische topregio zijn in 2030, dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Tegelijkertijd: die groei komt ook op ons af. Denk aan de behoefte aan meer woningen en de groei aan banen. De ruimte in onze regio is schaars en hoe we dit gaan vormgeven op termijn daarbij helpt de NOVI-status. Steeds meer ontwikkelingen gaan in regionale verbanden. De lijnen zijn kort in de regio en met het Rijk. We doen het echt samen.”

Het middagprogramma startte met Li An Phoa 潘理安 . Zij vertelde vanuit de studio over haar initiatief Drinkable Rivers en zoals ze aan het eind van de middag deelde: “Het stroomde vanmiddag, wat een energie op dit thema in de regio.” Daarna volgden de deelnemers via ZOOM in twee rondes workshops met de thema’s Kop van de Veluwe, Ontwikkelgebied Zwolle en van Wetenschap naar praktijk.

Wie donderdag 17 februari verhinderd was… we organiseren op vrijdag 4 maart van 15.30 tot 17.00 uur een kort webinar met de hoogtepunten van de startbijeenkomst. U kunt zich nog aanmelden via regiozwolle@zwolle.nl.

De getoonde video’s op You Tube
De video’s die onderdeel waren van het programma kunt u vinden op Regio Zwolle – YouTube. Beslist de moeite waard om te bekijken, de lengte varieert tussen de 2,5 en 8 minuten, met uitzondering van de volledige opname.

  • De drie voorbeelden waar we al klimaatbestendig werken (Dwingelderveld, Kraanbolwerk en Ruimte voor de Vecht)
  • Deltacommissaris Peter Glas in gesprek over klimaat en de toekomst met Pjotr (10)
  • Internationale watergezant Henk Ovink die een les verzorgt aan een schoolklas.
  • De volledige opname tot en met de presentatie door Li An Pho.
  • De opnames geknipt in drie onderdelen (twee tafelgesprekken en de presentatie van Li An Pho).

De tekening
Er zit beweging in! Beweging in de bewustwording van klimaatadaptief handelen. Om samen tot een klimaatbestendige regio te komen. Dat verbeeldt Vanessa Koster in haar tekening, als opbrengst van deze dag. Een tekening waar naar je blijft kijken en telkens nieuwe inzichten mee opdoet. Een tekening die gedeeld mag worden, zoveel mogelijk! Ga het gesprek aan met anderen, deskundigen of thuis aan de keukentafel. Welk steentje kun je bijdragen in het klimaatbestendig groeien van onze regio