arrow left Terug

Nieuwe Programmamanager Leefomgeving stelt zich voor

23 mei 2022
| Door Regio Zwolle

Wietze van der PloegWietze van der Ploeg, voorheen werkzaam bij de gemeente Dalfsen, volgt Janneke Greveling op als Programmanager Leefomgeving na Jannekes vertrek naar de gemeente Kampen, waar ze aan de slag gaat als directeur fysiek domein. Wietze stelt zichzelf graag aan u voor.

“Ik ben Wietze van der Ploeg, 42 jaar oud en woon met mijn gezin in Diepenveen, vlakbij Deventer. Voorheen was ik werkzaam in diverse rollen binnen de gemeente Dalfsen. Onder andere als planoloog en projectleider van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de transformatie van het centrumgebied. Ik ben al lang actief in de regio, onder andere via de netwerksamenwerking van Ruimte voor de Vecht, de Regio Deal en het gebiedsgerichte MIRT-onderzoek naar de Verstedelijkingsstrategie van Regio Zwolle. Ik krijg door mijn nieuwe functie bij Regio Zwolle de kans om mij volledig te richten op de regionale ontwikkeling, samen met alle partners waar Regio Zwolle uit bestaat en mee samenwerkt.

Concreet ga ik mij binnen Regio Zwolle bezighouden met de Tafel Leefomgeving, de doorontwikkeling van het Toekomstbeeld Wonen 2.0, de Verstedelijkingsstrategie en het NOVI-gebied. Ik kijk uit naar de samenwerking met alle partners en binnen het regiobureau om samen te bouwen aan Regio Zwolle als dé klimaatbestendige groeiregio van Nederland. Samen de regio nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken voor onze eigen brede welvaart en die van de toekomstige generaties”.