arrow left Terug

Regio Zwolle bevestigt veerkracht

9 juni 2022
| Door Regio Zwolle

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor Regio Zwolle. Het was een jaar waarin de veerkracht van Regio Zwolle bevestigd werd, waarin we definitief in het vizier van de landelijke politiek zijn gekomen en waarin we op tal van vlakken de mooie vruchten van de bestuurlijke samenwerking hebben geplukt.

We hebben ons nadrukkelijk gepositioneerd als economisch knooppunt in Noordoost-Nederland en als vierde economische topregio van Nederland. Zo hebben we in 2021 definitief de status van NOVI-gebied toegekend gekregen. En daarmee gaat Regio Zwolle – na de Regio Deal voor de periode van 2020 tot en met 2023 – opnieuw een langdurige samenwerking aan met het Rijk. Parallel hieraan werken we sinds 2021 aan een regionaal investerings- en ontwikkelprogramma. Dit plan kijkt naar de investeringen die Regio Zwolle samen met partners in de toekomst wil doen om de positie als economische topregio te bevestigen. Tot slot noemen we de verstedelijkingsstrategie waarbij we kijken naar de manier waarop we de ruimte in de regio verdelen tussen wonen, bereikbaarheid en de energietransitie. Deze drie grote projecten en resultaten hebben we alleen kunnen bereiken dankzij de bestuurlijke samenwerking en de afstemming met gemeenten, provincies, ondernemers en onderwijs. Door de krachten te bundelen en te focussen op projecten die voor al onze inwoners van waarde zijn, wordt onze stem gehoord in Den Haag en Brussel. Zowel nationaal als internationaal geeft men aan ook in de toekomst majeure projecten samen met ons op te willen pakken.

Tegelijkertijd zagen we op individueel vlak bij bedrijven en inwoners de invloed van corona, waarbij soms ingrijpende beslissingen niet voorkomen konden worden. Gelukkig konden we dankzij de samenwerking binnen de opgaven Human Capital en Economie veel bedrijven op maat ondersteunen en inwoners begeleiden bij scholing en het vinden van een nieuwe baan. Want ook dat is Regio Zwolle: een netwerk dat de slagkracht van ondernemers en inwoners direct vergroot. Dankzij het bundelen van krachten binnen Regio Zwolle, is een enorme hoeveelheid kennis en kunde toegankelijk voor alle partners. Samen versterken we de Brede Welvaart.

Inmiddels is het voorjaar 2022, zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest en voelen we de gevolgen van de situatie in Oekraïne. De kracht die we in 2021 hebben gezien, geeft ons vertrouwen in dit jaar. We zien een stevige triple helix-samenwerking, gebaseerd op unieke stemmen, een prachtig onderwijsveld, een grote dynamiek aan vernieuwende en circulaire bedrijven en een reikende hand van Den Haag en Brussel.

Wilt u meer weten over de resultaten van Regio Zwolle in 2021?