arrow left Terug

Miljoenen voor versnelde bouw woningen in Regio Zwolle

23 juni 2022
| Door Regio Zwolle

In de eerste tranche Versnellingsafspraken woningbouw is een Rijksbijdrage van ruim 81 miljoen euro  (inclusief BTW) voor vier gebieden in Regio Zwolle toegekend, waarmee in totaal 5.750, vooral betaalbare, woningen versneld worden gebouwd. Met het geld wordt vooral de infrastructuur rondom de woningbouwlocaties verbeterd. Dit zorgt voor een goede ontsluiting van deze gebieden. Op 23 juni is bekend gemaakt welke projecten een Rijksbijdrage krijgen toegekend.

De gemeente Meppel ontvangt ruim 28 miljoen euro voor Nieuwveense Landen en Noordpoort. Aan de ontwikkeling van Spoorzone en Stadshart in Zwolle draagt het Rijk ruim 53 miljoen euro bij. Voor Meppel gaat het om de toevoeging van minimaal 2.500 woningen, in Zwolle om 3.250 woningen. De Rijksbijdrage geeft een impuls aan de woonkwaliteit en leefomgeving. Het geld wordt benut voor onder meer de aanleg en aanpassing van (fiets)tunnels, herinrichting van singels, langzaamverkeersverbindingen, een nieuwe stadsentree en de aanleg en ontsluiting van een mobiliteitshub.

Regiovoorzitter Peter Snijders reageert verheugd: “Dit is een flinke bijdrage. Wij zijn vooral blij voor de huidige en toekomstige bewoners van deze gebieden, omdat we voor hen goede stappen kunnen maken. Bijdragen vanuit het Rijk zijn hard nodig om in onze regio tot voldoende betaalbare en goed bereikbare woningen te komen. Hier hebben we ook hard voor gelobbyd want het gebrek aan betaalbare woningen in de regio is groot. Het is een erkenning van onze langer lopende inzet richting het Rijk.” Regio Zwolle werkt onder meer aan de verstedelijkingsstrategie en is in juni 2021 aangewezen als NOVI-gebied.

Tweede tranche
Vanuit de regio zijn bij deze tranche meerdere aanvragen ingediend. Belangrijke projecten in Kampen (Reevedelta), Hoogeveen (Stadscentrum/Stationsgebied en andere transformatielocaties op korte afstand van het station), Hattem (’t Veen), Hardenberg (Stationsgebied) en Zwolle (Zwartewaterallee) zijn (nog) niet gehonoreerd. De minister schrijft in de Kamerbrief dat aanvragen die nog niet zijn gehonoreerd opnieuw ingediend kunnen worden in een volgende ronde waarover besluitvorming plaatsvindt in het najaar van 2022.