arrow left Terug

Werkbezoek Kamerleden aan klimaatbestendig Vechtdal

11 juli 2022
| Door Regio Zwolle

Hoe geeft Regio Zwolle invulling aan het uitgangspunt klimaatbestendig groeien? Wat zijn de mooie voorbeelden? Dat lieten we op 24 juni zien aan een aantal Eerste en Tweede Kamerleden die met ons het Vechtdal-gebied bezochten. De Kamerleden hebben verdiepend kennisgemaakt met enkele voor Nederland en de regionale brede welvaart belangrijke ontwikkelingen.

De start was bij Erve Vechtdal in de uiterwaarden van de Vecht. Erve Vechtdal werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, de Wageningen Universiteit en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een landelijke pilot aan natuur inclusieve landbouw. Het experiment heeft tot doel te onderzoeken hoe natuur inclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van natuurgebieden. Boerin Simone Koggel vertelde de Kamerleden over de keuzes binnen haar bedrijf waar ze landbouw, natuur, recreatie en educatie met elkaar combineert.

Dat Doet De Deal
Vervolgens werden de trossen losgegooid van de Vechtvaarder voor een vaartocht over de Vecht. Onderweg kregen de Kamerleden een goed beeld van de diversiteit van de 23 projecten die binnen het Regio Deal programma Brede Welvaart in het Vechtdal worden gerealiseerd. Zoals het pontje over de Vecht, een nieuwe recreatieve verbinding tussen het buurtschap Varsen en landgoed Vilsteren. Door de realisatie van de pont zijn er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor fietsers en wandelaars die in korte tijd het Vechtdal kunnen ontdekken. Vanaf het naastgelegen nieuwe uitkijkpunt, de kansel, wordt niet gepredikt, maar spreekt het landschap de bezoeker toe. De realisatie van de pont en het nieuwe uitzichtpunt geven een impuls aan de beleving van het Vechtdal-gebied voor de bewoner en de toerist.

Zichtbare resultaten van een integrale gebiedsaanpak
Al varend werden de Kamerleden ook bijgepraat over de integrale gebiedsontwikkeling in het Vechtdal. Een mooi voorbeeld van die integrale gebiedsaanpak is de Koeksegeul bij Ommen, waarin waterveiligheid gecombineerd is met een impuls voor de ruimtelijke kwaliteit en voor de recreatieve sector. Daarbij is rekening gehouden met het veranderende klimaat.

Wethouder Bart Jaspers Faijer van Ommen daarover: “De Koeksegeul heeft stormen en hoogwater overleefd. Met hoogwater doet hij wat hij moet doen: de geul zorgt ervoor dat er geen huizen meer onder water lopen. Dit is gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen overheden, waterschap en ondernemers. Door krachten te bundelen zorgen we ervoor dat onze regio in de toekomst goed voorbereid is op steeds extremer weer. Dat is wat Regio Zwolle kenmerkt.”

De Kamerleden waren onder de indruk en nemen de voorbeelden mee terug naar Den Haag.