arrow left Terug

134 miljoen voor aanpak N36 en N50

12 juli 2022
| Door Regio Zwolle

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat trekt 134 miljoen euro uit voor het verkeersveiliger maken van de N36 en N50. 115 miljoen euro gaat naar de aanpak van de Rijks-N-weg N36 tussen Almelo en Ommen. Het fysiek van elkaar scheiden van de rijbanen wordt daarbij het uitgangspunt. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep in april op tot een snelle aanpak van de N36. Minister Harbers geeft daar nu gehoor aan. Half augustus komt minister Harbers op werkbezoek om de situatie ter plekke te bekijken.

De aangekondigde maatregelen volgen op een langdurige gezamenlijke lobby vanuit de provincies Overijssel en Drenthe, Regio Zwolle, Twente Board, de gemeenten Almelo, Twenterand, Ommen, Hardenberg, De Wolden, Hoogeveen en VNO-NCW Midden, bedrijvensociëteit A37 en Ondernemend Hoogeveen.

De N50 tussen Kampen en Ramspol wordt eveneens aangepakt. Minister Harbers trekt voor dat traject 19 miljoen euro uit om de rijbanen fysiek van elkaar te kunnen scheiden. Dat bedrag komt nog bovenop de kortetermijnmaatregelen die in juni werden aangekondigd.

Rijkswaterstaat zal de komende periode een plan van aanpak uitwerken voor de benodigde maatregelen op de N36 en de N50, waarbij mede-overheden betrokken zullen worden. De aanpak van de N36 en N50 moet in 2025 of in 2026 van start gaan.

Martijn Dadema, voorzitter van de tafel Bereikbaarheid, is blij dat het Rijk de komende jaren investeert in het veiliger maken van de N-wegen: “Hier hebben we lang voor gelobbyd en we zijn blij dat dit nu met urgentie wordt opgepakt. We zijn vooral ook tevreden dat we als gemeenten en provincies betrokken worden bij de uitwerking, zodat we samen naar passende oplossingen kunnen kijken”.

In het regeerakkoord is in totaal € 200 miljoen uitgetrokken om N-wegen, die het Rijk beheert, veiliger te maken. Eind juni maakte minister Harbers bekend welke wegen aangepakt gaan worden. Lees hier de Kamerbrief over de aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen.