arrow left Terug

Rob Zuidema nieuwe voorzitter Economic Board Regio Zwolle

13 juli 2022
| Door Regio Zwolle

Rob Zuidema

Dennis Melenhorst

De gerenommeerde Economic Board Regio Zwolle krijgt een nieuwe voorzitter. Rob Zuidema - directeur van de Zwolse Theaters - neemt per 1 september de voorzittershamer over van Trudy Huisman, die ruim 4 jaar als voorzitter de prestigieuze raad gezicht gaf. Niet alleen neemt de Economic Board Regio Zwolle afscheid van een zeer ervaren voorzitter. Ook Janko Lolkema verlaat de Board. Zijn plek wordt overgenomen door Dennis Melenhorst, die velen al kennen als (oud-)wethouder. Kortom: nieuw elan binnen de economische agenda!

Regio Zwolle transitie-proof
Rob Zuidema is o.a. oud Global HR director van Booking.com en Global HR director van bouwbedrijf BAM. Zuidema heeft veel ondernemerservaring op het vlak van consulting en HR. Sinds 2018 is hij de nieuwe directeur van de Zwolse theaters De Spiegel en Odeon. De rol van voorzitter zal hij vervullen naast zijn huidige directeurschap van de Zwolse theaters.

Rob Zuidema verheugt zich op zijn nieuwe rol. “De board heeft net een nieuw koersdocument vastgesteld met als ambitie om de economie van Regio Zwolle transitie-proof te maken. Dit betekent samen oplossingen zoeken voor de schaarste aan arbeidskrachten en grondstoffen via circulariteit en digitalisering. Het vergroten van de weerbaarheid en wendbaarheid van ondernemers en werkenden is van belang om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als onafhankelijk voorzitter en verbinder wil ik mij de komende jaren daar graag voor inzetten”

Katalysator voor samenwerking
Aftredend voorzitter Trudy Huisman kijkt tevreden terug.  “De Economic Board is de katalysator van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in Regio Zwolle. Samen hebben we de afgelopen jaren invulling gegeven aan de economische agenda. Daarmee is belangrijke voortgang geboekt op de terreinen als innovatie, internationalisering, circulariteit en digitalisering. Inmiddels weten partijen elkaar ook steeds vaker buiten de Board te vinden, waardoor programma’s en projecten sneller en efficiënter zijn gerealiseerd. Met elkaar hebben we mooie successen geboekt”. Voordat Huisman in 2018 voorzitter werd, was zij al 3 jaar lid van de Economic Board Regio Zwolle. Daarvoor was ze vanaf 2007 tot 2018 directievoorzitter van de Rabobank IJsseldelta en directeur Rabobank Regio Noord-Nederland.

Een lichte flexibele samenwerking
Dennis Melenhorst wordt de nieuwe secretaris van de board. De afgelopen 4 jaar was Melenhorst wethouder van de gemeente Raalte en daarvoor de secretaris-directeur van de SER-Overijssel. Dennis Melenhorst: “Als wethouder heb ik aangegeven mij graag meer te willen richten op het gebied van de regionale economie, innovatie en internationalisering. De rol van secretaris Economic Board past hier uitstekend bij en ik verheug mij dan ook op die nieuwe rol”. Melenhorst volgt Janko Lolkema op die de afgelopen vijf jaar samen met de huidige voorzitter de board verder heeft doorontwikkeld in Regio Zwolle en daarbuiten. Lolkema: “De huidige lichte en flexibele samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden is uniek in Nederland en verschilt daarmee ook van andere boards in het land. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot versterking van het ondernemers ecosysteem Regio Zwolle waardoor ondernemers sneller en beter zijn geholpen. Ik ben trots dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.”

Over de Economic Board Regio Zwolle
De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ), opgericht in 2013, is het bestuurlijke overlegorgaan tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in het economisch krachtenveld van de Regio Zwolle. In de Board zitten 20 vooraanstaande bestuurders en ondernemers uit de regio, die samen verantwoordelijke zijn voor het vitaal houden van de economische visie en daarmee het regionale ondernemersecosysteem. Binnen de bestuurlijke samenwerking Regio Zwolle is economie één van de vijf regionale opgaven naast Human Capital, Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Energie.

Regio Zwolle is trots op de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheden en wat de regio daarmee bereikt. De Regio Zwolle staat al jaren in de top-10 van economisch best presterende regio’s en heeft de ambitie de 4de economische Regio van Nederland te worden, naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, waarbij alle inwoners en ondernemers een goede balans ervaren in wonen, werken en leven. De samenwerking in combinatie met de lichte organisatiestructuur zijn landelijke inspiratievoorbeelden.