arrow left Terug

Tweedaagse Public Affairs reis naar Den Haag

22 september 2022
| Door Regio Zwolle

Wie trekt in Den Haag aan de touwtjes? Hoe komt Rijksbeleid tot stand en hoe dit effectief te beïnvloeden? Hoe kom je binnen in Den Haag en hoe blijf je binnen? Wat te verwachten van Prinsjesdag? Om antwoorden te krijgen op deze en andere vragen ging een grote delegatie van gemeenten, provincies, ondernemers en onderwijs op 15 en 16 september naar Den Haag om wegwijs te worden in de Haagse besluitvorming en voor een kijkje achter de schermen van de Haagse Public Affairs. Met de deelname van ruim 50 bestuurders, secretarissen en andere vertegenwoordigers uit de regio kijken we terug op succesvolle dagen in Den Haag.

Alert zijn, snel schakelen en samen optrekken loont
De delegatie sprak op donderdag met Jacqueline Prins, directeur van de Sociaal Economische Raad (SER) en met Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland). Public Affairs adviseurs Annet Horstman (Regio Zwolle) en Liesbeth Rooijmans (Overijssel en Gelderland) namen de deelnemers vervolgens mee in de regionale belangenbehartiging, het werk van een lobbyist en de do’s en don’ts in de lobby. Beiden gaven aan dat wie invloed wil hebben in Den Haag, moet zorgen dat hij of zij er op tijd bij is. En dat wil zeggen, echt vroeg, je moet aankloppen bij de dossierverantwoordelijk beleidsambtenaar op het ministerie, zorgen dat je gehoord wordt nog voordat een voorstel op papier staat. Ook belangrijk zijn verkenning van het speelveld en het zoeken naar bondgenoten. Niemand kan solo beïnvloeden, iedereen heeft bondgenoten nodig. Het gaat er om zoveel mogelijk ‘massa’ te maken.

Effectief invloed uitoefenen vraagt kennis
In de middag werd de groep welkom geheten in één van de – bij uitzondering hiervoor opengestelde – commissiezalen van de Tweede Kamer door Eveline de Kler, griffier van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66 Kamerlid Paul van Meenen en oud-Kamerlid voor het CDA Michel Rog voor een inkijk in de parlementaire procedures en gewoontes in de Tweede kamer. De Tweede Kamer kent veel verschillende overlegvormen en procedures. Om effectief invloed uit te oefenen op de besluitvorming is het handig te weten wie wanneer en waarover vergadert, en welke procedures worden gevolgd. 

Ook was er tijd voor een rondleiding door de tijdelijke nieuwe Tweede Kamer door SGP-voorlichter Menno de Bruyne en ging de groep in gesprek met parlementair redacteur Peter Kee over de relatie tussen Public Affairs en de media. Hoe verbind je jouw issue aan de politieke agenda en hoe zorg je dat je aanhaakt op het maatschappelijke debat?

De dag werd afgesloten met een diner in Nieuwspoort met Kamerleden en vertegenwoordigers van verschillende ministeries. Gastspreker tijdens het diner, voormalig topambtenaar Mark Frequin, hield de aanwezigen voor dat het belangrijk is te kijken naar wat Den Haag nodig heeft. Wat Regio Zwolle al goed doet is geen handje ophouden of problemen droppen, maar vanuit de regio met oplossingen komen voor de grote opgaven die er liggen.

Regio Zwolle op de kaart
De vrijdag startte met een ontmoeting met de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen en de algemene directie van de VNG: Leonard Geluk en Pieter Jeroense. Zij namen de aanwezigen mee in de strategische koers van de VNG voor de periode vanaf 2025. ‘s Middags stond een uitwisseling met de Economic Board Zuid-Holland en de regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter op het programma. Wethouder in Den Haag Saskia Bruines vertelde over het proces van de totstandkoming van de regionale Groeiagenda.

De tweedaagse werd afgesloten op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, met de groep in gesprek ging over een aantal actuele vraagstukken op het beleidsterrein van zijn ministerie. Hij benadrukte nog eens dat regionale kennis welkom is en blijft op te ontwikkelen beleid en deed een open uitnodiging aan de regio om het ministerie te blijven voeden met regionale praktijkinformatie.

Het bezoek aan Den Haag heeft de relatie met Den Haag versterkt. Richard Korteland, portefeuillehouder Public Affairs Regio Zwolle: “De tweedaagse was een unieke combinatie van het opdoen van kennis en inzichten, het verstevigen en verdiepen van het netwerk en het op de kaart zetten van Regio Zwolle in Den Haag. ‘Dit smaakt naar meer’ was het geluid. Hier is een nieuwe traditie geboren.”

Voor onze regio gingen alle deuren open.

Bekijk hieronder een kleine impressie:

Op de foto’s:

  1. De delegatie in de Malietoren
  2. De delegatie voor de Tweede Kamer
  3. De delegatie in gesprek met de griffier van de vaste Kamercommissie voor OCenW