arrow left Terug

Regio Zwolle dag 10 november

15 november 2022
| Door Regio Zwolle

Donderdag 10 november troffen ruim 170 bestuurders van partners uit de regio elkaar in theater Veluvine. De dag werd begeleid door dagvoorzitter Ron Fresen.

Openingsinterview met Peter Snijders en Céline Blom
Er waren veel bekende gezichten en veel nieuwe. Een goede reden voor voorzitter van Regio Zwolle Peter Snijders tijdens het openingsinterview om stil te staan bij de kracht van de samenwerking, de resultaten die we hebben geboekt en de uitdagingen waar we voor staan.

In het openingswoord sprak Peter Snijders over de ‘druk’ binnen alle organisaties rondom de complexiteit van de opgaven waar we allemaal voor staan. We willen huizen bouwen. Meer groene energie produceren. Banen creëren. Files oplossen. Water vasthouden en onze voeten droog houden. Voedsel produceren en tegelijkertijd de natuur en biodiversiteit de ruimte geven. Ervoor zorgen dat iedereen veilig kan leven én dat er genoeg te beleven is. Om uitvoering te geven aan deze complexe opgaven moeten we over grenzen heen kijken, nieuwe samenwerkingsvormen ontdekken met ondernemers en onderwijs en proactief het gesprek aan gaan met het Rijk.

Céline Blom (burgemeester van Nunspeet) gaf aan dat de urgentie om samen te werken vanuit Nunspeet gezien wordt. Werken aan brede welvaart kan een gemeente niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig in de Kop van de Veluwe, in de hele regio en ook het Rijk is hier een belangrijke partner in. Brede welvaart is de kapstok boven onze sociaal-economische en ruimtelijke opgaven.

Werken aan een duurzame groei en een goede brede welvaart is mogelijk, als alle partners in Regio Zwolle bereid zijn om de complexe vraagstukken samen aan te vliegen. Door samen de regie te pakken en te houden, kunnen we met elkaar én met het Rijk de komende jaren stappen zetten. Bij het werken aan de brede welvaart in de regio is het belangrijk om ondernemers, onderwijsorganisaties en andere partijen perspectief te bieden en ruimte te geven om te doen waar ze goed in zijn. Door een brede welvaart voor alle inwoners te garanderen, zodat er balans is tussen onze economische ambities, onze duurzame ambities en onze sociale ambities.

Caspar van den Berg
De afgelopen jaren is in het hele land de samenwerking binnen regio’s gegroeid. Gemeenten, provincies, ondernemersorganisaties en onderwijs trekken gezamenlijk op richting het Rijk om complexe vraagstukken aan te pakken. Regio Zwolle is hierin een van de koplopers in het land.

Volgens Professor Van den Berg valt Regio Zwolle op omdat bij de regionale samenwerking niet de bestuurlijke samenwerking, maar de inhoud voorop staat. De regio is gebaseerd op de logica van samenwerking. De partners passen bij elkaar. De regio is landelijk goed gepositioneerd op onderwerpen zoals het asielbeleid. De samenwerking, geografische ligging en bereikbaarheid met andere gebieden maakt Regio Zwolle een belangrijke speler. Het DNA van de regio kenmerkt zich in een hoge betrokkenheid van inwoners (hoger dan verwacht op basis van kenmerken zoals inkomen, leeftijd en opleiding) met een enorm WIJ-gevoel.

Regio Zwolle is op dit moment een van de koplopers in het land op het gebied van brede welvaart. “Koploper worden is niet zo moeilijk als koploper blijven”, aldus Van den Berg. Samen optrekken op het gebied van brede welvaart is essentieel, maar vraagt wel een andere blik. Een krachtige regionale economie blijft belangrijk, maar er moet bewustzijn komen voor sociale indicatoren die verschillend zijn in diverse kernen in de regio. Kijken naar de regio vanuit de bril van brede welvaart kan helpen bij het identificeren van opgaven voor de regio om in de hele breedte van de regio het welbevinden van inwoners te vergroten.

Hier vindt u de presentatie van Professor Van den Berg. Heeft u vragen over deze presentatie dan kunt u deze stellen aan Regio Zwolle Bureau via regiozwolle@zwolle.nl

Panelgesprek
Deelnemers: Rob Zuidema (EBRZ), Theo Rietkerk (Onderwijs); Natalie Burgers (het Rijk; regiodeals); Caspar van den Berg (keynote spreker); Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle).

Tijdens het panelgesprek is gesproken over hoe het Rijk naar het begrip brede welvaart kijkt en dit ziet in relatie tot de samenwerking met de regio. Natalie Burgers gaf aan dat de brede scope van brede welvaart in Den Haag goed voet aan de grond heeft gekregen (meer dan alleen economische focus). Hierbij is samenwerking tussen regio en het Rijk essentieel. Dit geldt ook voor een goede samenwerking met ondernemers en onderwijs. Een krachtige economie is een voorwaarde voor het samenwerken aan brede welvaart. Het mkb is in deze regio sterk geworteld. Soms wordt er getrokken of geduwd door het Rijk, een sterk regionaal antwoord wordt zeker gehoord. Daarnaast is het ook belangrijk dat je als regio weet wat jouw ambities zijn en hier proactief over in gesprek gaat met “Den Haag”.

Ook kwam aan bod dat niet alleen een goed samenwerkende overheid, maar ook een krachtig mkb en passend onderwijs noodzakelijk is voor een goede brede welvaart in de regio. Dit is aanwezig en het is belangrijk om dit te behouden. Zwolle is een onderwijsstad met een geweldig aanbod aan beroepsgericht onderwijs (een mooie verbinding met het mkb). Voor het onderwijs is het essentieel dat de goede ervaringen met de regionale Human Capital Agenda ook meegenomen kunnen worden in nieuwe onderwijsvraagstukken die spelen binnen de verschillende thema’s van brede welvaart. De Economic Board heeft nauwe contacten met ondernemersorganisaties en ondernemers en behartigt deze belangen op regionaal niveau.

Het panel werd afgesloten met een oproep om samen te werken aan iedereen.  Samenwerken vraagt een positief en nieuwsgierige houding, flexibiliteit en een groot adaptief vermogen van alle partners. De opgaven staan centraal. De blauwdruk die hoort bij het geven van invulling aan deze opgaven, moeten we de komende periode met zijn allen gaan bouwen.

Dialooggesprekken
Tijdens de 15 dialooggesprekken is met alle bezoekers van Regio Zwolle dag gesproken over de thema’s economie en arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, brede welvaart en netwerksamenwerking. De input van deze dialooggesprekken wordt meegenomen in de strategische regionale agenda van 2024-2028.

Op 8 december ligt een concept notitie van de strategische meerjarige agenda voor bij het Regiobestuur. De input van de dialoogsessies van Regio Zwolle dag is in dit concept verwerkt.

Tussen 10 december en 19 januari worden er verschillende momenten gepland voor alle partners van Regio Zwolle om input te geven op het eerste concept van de meerjarige agenda.

Op 20 januari is er een regionale bijeenkomst raden en Staten Regio Zwolle gepland over de regionale strategische agenda van 2024-2028.

Eind februari wordt het perspectief vastgesteld in het Regiobestuur voor raden en staten.

Regionale samenwerking op ruimtelijke ontwikkeling
Na een ochtend vol inspiratie en goede gesprekken over brede welvaart en de regionale strategische agenda voor 2024-2028 overhandigde Commissaris van de Koning Andries Heidema samen met Peter Snijders (voorzitter van Regio Zwolle) een samenwerkings-intentieverklaring namens 22 gemeenten, 4 provincies, 4 waterschappen, ondernemers en onderwijs aan minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) tijdens Regio Zwolle dag in Nunspeet (Samen de schouders onder de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in Regio Zwolle – Regio Zwolle). 

De volgende editie van Regio Zwolle dag is in april 2023. Hopelijk tot ziens!

Regio Zwolle dag is in beeld gebracht door fotograaf Theo Smits. U vindt hier een korte reportage van de dag.