arrow left Terug

35 miljoen voor verbetering spoor Zwolle – Noord-Nederland

8 december 2022
| Door Tetske Alferink

Het kabinet investeert 35 miljoen in de aanleg van een vierde perronspoor in Meppel. Een meerderheid van de Tweede Kamer riep het kabinet op geld uit te trekken voor de aanpak van de flessenhals op het spoor tussen Zwolle en Meppel. Met deze Rijksbijdrage kan de robuustheid van het spoor worden vergroot en reistijdverkorting worden gerealiseerd.

De spoorverbinding is met name tussen Zwolle en Meppel kwetsbaar. De treinverbinding ligt er gemiddeld 9 uur per week uit. Met grote gevolgen, want wanneer de treinen op dit traject niet rijden, betekent dat in de praktijk dat het noorden per spoor afgesneden is van de rest van Nederland en dus onbereikbaar is. Een vierde perronspoor in Meppel helpt om meer treinen te verwerken en maakt de verbinding minder gevoelig voor verstoringen. Dit extra spoor maakt het op termijn mogelijk om 4 in plaats van 2 intercity’s per uur te laten rijden tussen Meppel, Assen en Groningen. Voor de benodigde aanpak van overwegen en de investeringen in tractie-en energievoorzieningen is nog 40 miljoen extra nodig.

‘We zijn er nog niet’
Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle: “We zijn blij met deze eerste en belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. Voor het verbeteren van de snelheid, betrouwbaarheid en frequentieverhoging op dit baanvak is meer nodig. Daarvoor dienen ook de kwetsbare gelijkvloerse overwegen tussen Zwolle en Meppel te worden gesaneerd en moet geïnvesteerd worden in de tractie- en energievoorziening”. 

Nelleke Vedelaar, gedeputeerde van de provincie Drenthe: “Dagelijks komen 75.000 reizigers langs dit stukje spoor. Zij verdienen een goede en veilige verbinding. Voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Noord-Nederland, is het belangrijk dat het totale maatregelenpakket wordt gerealiseerd. Dat kost in totaal 75 miljoen euro. Daar hebben we nu opnieuw het kabinet en de Tweede Kamer heel hard voor nodig.”

Regionale mobiliteitstransitie
NS heeft zich samen met Noord-Nederland en regio Zwolle ingezet voor deze investering in het bestaande spoor en station van Meppel. NS regiodirecteur Maarten Haverkamp: “De komende jaren wordt veel gebouwd langs deze spoorverbinding. Als je van al die nieuwe bewoners OV-reizigers wil maken, dan moet je ook betrouwbare en frequente verbindingen bieden. We zijn daarom blij dat met deze investering en blijven graag met de regio samenwerken aan meer en snellere treinen en meer betrouwbaarheid van de verbinding tussen Zwolle en het Noorden.”

De mobiliteit groeit en de urgentie om dit zonder CO2-uitstoot te doen neemt toe. Nu investeren in het bestaand spoornetwerk werpt op termijn vruchten af: een snelle verbetering van de treinbereikbaarheid, een duurzame mobiliteitsoplossing en een bijdrage aan de urgente woningbouwopgave waar Nederland voor staat.

Brede steun
Tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 30 november en 1 december was er veel steun voor maatregelen om het bestaande spoor tussen Zwolle en Noord-Nederland te versterken.