arrow left Terug

Influencers in Finance investeren in mkb in Regio Zwolle

19 december 2022
| Door Tetske Alferink

Ondernemers die willen groeien, verduurzamen of innoveren hebben kapitaal nodig om dit te kunnen doen’. Om het mkb (nog beter) te helpen voorzien in de juiste financiering hebben verschillende partijen in Regio Zwolle op vrijdag 9 december jl. afgetrapt met de samenwerking ‘Influencers in Finance’. Een initiatief van de Economic Board Regio Zwolle om ondernemers en financiële sector in Regio Zwolle te verbinden, gericht op communicatie, samenwerking en begrip.

Influencers in Finance is ontstaan om ondernemers in het mkb te helpen met het vinden van de juiste financiering voor hun bedrijf. Het vinden van een passende financiering om te groeien, verduurzamen of innoveren is voor ondernemers op dit moment best een uitdaging. Een reden voor Economic Board Regio Zwolle om de krachten van financiële dienstverleners te bundelen om een oplossing te bieden.

Investeren in ontwikkeling Regio Zwolle
De betrokken partijen, en daarmee de ‘Influencers’, zijn in Regio Zwolle gevestigde financiële dienstverleners: ABN AMRO, Baker Tilly, ING, Regio Zwolle Incubator, Kennispoort Regio Zwolle, Wadinko, NL Investeert, Oost NL, Rabobank en Economic Board Regio Zwolle.

De Influencers zeggen zelf: “Als Influencers in Finance zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod elkaar beter vinden in Regio Zwolle en dat mkb-ondernemers aan de slag kunnen met hun financieringsplannen.”

De Influencers in Finance investeren in mkb-bedrijven in Regio Zwolle met leningen, risicokapitaal en andere uitingen. Dankzij deze investeringen dragen zij bij aan de ontwikkeling van de economie in Regio Zwolle. Daarnaast zullen zij fungeren als klankbord voor onder meer publieke partijen als het gaat om de opzet en inzet van nieuwe, danwel aanvullende instrumenten voor ondernemers en de financiering van de regionale economische agenda. Om dat mogelijk te maken zal er een vertegenwoordiger van Influencers in Finance namens de financiële sector deelnemen in de Economic Board Regio Zwolle.

Plannen 2023
Het komende jaar gaan de Influencers in Finance aan de slag met een aantal punten, waaronder het creëren van een (online) overzicht waarvan ondernemers kunnen leren hoe wij in de regio zorgen voor de juiste financiering. Daarnaast zullen zij een regiobrede bijeenkomst organiseren met regionale intermediairs en financiers, voor kennisuitwisseling en netwerkvorming.

Meer informatie over de Influencers in Finance lees je in de [Brochure influencers in finance].