arrow left Terug

Klimaatadaptief groeien in Regio Zwolle: verstedelijkingsstrategie vastgesteld

2 februari 2023
| Door Tetske Alferink

In heel regio Zwolle voor 2040 minimaal 50.000 woningen bouwen en 20.000 arbeidsplaatsen creëren. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven? Hoe kunnen we klimaatbestendig en comfortabel wonen en werken in zowel extreem natte als extreem droge en hete weersomstandigheden? De recent vastgestelde verstedelijkingsstrategie “Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta” geeft hier handvatten voor.  

Samen stap voor stap naar de toekomst
De verstedelijkingsstrategie geeft richting aan de uitdaging om op een manier die aansluit bij de klimaatverandering te zorgen voor meer woningen, een goede bereikbaarheid en meer arbeidsplaatsen. Basis voor de strategie zijn een 7-tal ontwikkelprincipes. De strategie wordt uitgevoerd via een aantal ontwikkelprogramma’s (Stedelijk Zwolle, Karakteristieke Stationsomgevingen, Regionale Mobiliteitsstrategie, Regionale Sponsstrategie en Vitale Kernen/Gezonde buurten). De verstedelijkingsstrategie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen alle partners binnen de regio en het Rijk. Colleges van gemeenten, Provinciale Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen hebben zich verbonden aan de strategie en gaan samen met het Rijk aan de slag met de uitvoering.

Vastgestelde strategie: en nu?
Op 1 februari is de verstedelijkingsstrategie definitief vastgesteld door alle samenwerkingspartners. Martijn Dadema (voorzitter stuurgroep Verstedelijkingsstrategie): “Ik ben blij met de gezamenlijke ontwikkeling van de verstedelijkingsstrategie. De strategie is het begin van een langjarige nauwe samenwerking met het Rijk. Hiermee leggen we een stevige basis voor kwalitatieve woningbouw op de langere termijn en waarbij we rekening houden met wat het water en bodemsysteem in onze regio aan kan.” Nu is het tijd om verder te verdiepen: wat betekent de strategie voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden, de mobiliteitstransitie en voor de verbinding tussen stedelijk een landelijke gebieden?

Bas Hoogeboom (ministerie Infrastructuur & Waterstaat), Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle) en Martijn Dadema (voorzitter Verstedelijkingsstrategie).