arrow left Terug

Regio Zwolle dag 31 maart

4 april 2023
| Door Tetske Alferink

Vrijdag 31 maart ontmoetten ruim 180 bestuurders en ondernemers elkaar tijdens Regio Zwolle dag, om elkaar te inspireren en het goede gesprek voeren over de toekomst van onze regio bij PEC Zwolle. De dag werd begeleid door dagvoorzitter Erik van der Spek.

Opening Peter Snijders
Voorzitter van de regio Peter Snijders benadrukte in zijn opening de relatie tussen stad en land en dat we deze moeten koesteren en behouden. We moeten als regio op zoek naar de balans tussen groots en meeslepend en klein maar fijn; Het is belangrijk dat we als Regio Zwolle samen kansen aangrijpen om de uitdagingen zoals klimaatverandering, stikstofproblematiek of energienetwerken samen op te pakken. Ook sprak hij over de relatie tussen de regio met de provincies en het Rijk. Er komen door de verkiezingen veel nieuwe Statenleden. “Het is aan ons om hen duidelijk te maken welk goud de provincies in handen hebben met Regio Zwolle – letterlijk – in hun midden.” In de samenwerking met het Rijk is het belangrijk dat de regio dingen doet waar ze goed in is, maar ook door ze in Den Haag en Brussel dingen te laten zien en uit te nodigen om onze ontwikkelingen niet te missen en te stimuleren. “We zijn klaar met de regionale samenwerking om door te stomen naar de eredivisie.”

Regio Zwolle United
Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United) vertelde dat Regio Zwolle United zowel een maatschappelijk als economisch belang dient. Regio Zwolle United is ‘het clubhuis van de regio’. Hier hebben sectortafels, kennispoort, ondernemersverenigingen een plek. Bijzonder: op uitnodiging van alle gemeentelijke partners wonen maar liefst 270 vluchtelingen, ouderen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uit de hele regio ‘s avonds de voetbalwedstrijd bij. Speciaal voor deze regiodag heeft Regio Zwolle United PEC shirts bedrukt met de namen van de gemeenten en Provincies binnen Regio Zwolle. Het eerste shirt werd overhandigd aan de voorzitter van de Regio Peter Snijders.

Interview met Jacco Vonhof – voorzitter MKB-Nederland
Tijdens zijn interview beschrijft Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland (Zwollenaar en PEC Zwolle fan): “Iedereen heeft iets ondernemends, maar niet iedereen is een ondernemer.”  Aanvullend hierop werd geconstateerd dat de rol van de overheid groeit en werd het belang van een ondernemende samenleving geschetst. Een samenleving waarbij de overheid de kaders stelt en de burgers in hun kracht gezet worden. Jacco geeft aan dat Regio Zwolle een mooi voorbeeld is. “Regio Zwolle komt niet in Den Haag met problemen, maar met oplossingen. De overheid is vaak bereid om mee te denken, hier zitten de kansen voor de Regio. Regio Zwolle is een regio met solidariteit en wederkerigheid, dit hebben we van onszelf. Er is bereidheid tot samenwerking, de focus ligt op het collectief en de lasten worden samen gedragen. Deze gezamenlijkheid is een belangrijke drager voor succes.” Jacco geeft tot slot aan: “Zwolle doet het goed als regio, maar het is belangrijk om scherp te houden waar je op wil blijven groeien en dit goed te verkopen.” Houd hierbij rekening met economie, werkgelegenheid en maatschappelijke cohesie. Dit verschilt per regio, maar zoals Jacco afsloot “Het is nergens zo leuk als hier!”

Farid Tabarki
Trendwatcher Farid Tabarki nam ons in hoog tempo mee langs de grootste uitdagingen van de nieuwe tijdsgeest, een tijd van diverse crises en (technologische) ontwikkelingen die zo snel gaan dat we ze bijna niet kunnen bijbenen. Er zijn fundamentele systeemwijzigingen nodig om deze crises en ontwikkelingen het hoofd te bieden, een zogenaamde ‘Zeitenwende’. Hoe bereiden we ons nou voor op die nieuwe tijd? Farid Tabarki schetst drie strategieën die nodig zijn voor een krachtige samenwerking, de drie v’s:

  1. Verbinden: We werken niet meer in hiërarchische organisaties maar netwerken.
  2. Veerkracht: Een leven lang leren en ontleren om om te gaan met nieuwe technologieën en ontwikkelingen
  3. Vloeibaar leiderschap: In de nieuwe tijdsgeest zoeken we geen individuele superhelden die de wereld redden en problemen oplossen. We zoeken leiders die in staat zijn de kracht van het collectief te benutten om de problemen van nu te lijf te gaan. De kracht zit in gezamenlijkheid en vertrouwen.

Deelsessies

Regio Zwolle United
PEC is meer dan voetbal alleen, dat laat Regio Zwolle United (RZU) wel zien. Wethouder Michiel van Willigen en directeur Stichting RZU Eilt Staal namen de deelnemers mee in de verbinding van de regio met RZU. Welke ontwikkelingen en kansen zien zij voor samenwerking, zowel regionaal als gemeenten individueel, op sportgebied ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken? Dat sport verbindend is, daar waren de deelnemers het absoluut over eens. Door samen te sporten vallen de verschillen tussen en binnen groepen weg. Door van jongs af aan bezig zijn met verbinden, komen kinderen en jongvolwassenen kansrijker de arbeidsmarkt op.  Advies vanuit de deelsessie was: laten we de vraag ook omdraaien; met welke vraagstukken die er al liggen, kan RZU een verbinding maken?

Arbeidsmarktkrapte
Alie van Lenten en Ronald Visser, twee ondernemers uit Regio Zwolle, vertelden over de creatieve en betrokken manier waarmee zij omgaan met krapte op de arbeidsmarkt. Volgens hen zijn de oplossingen niet ingewikkeld, maar vragen ze wel een persoonlijke investering: oprechte interesse in je mensen, bereidheid om tijd en middelen te investeren in je personeel, aanpassingsvermogen en soms ook hele creatieve oplossingen om ervoor te zorgen dat iemand zonder zorgen naar zijn werk kan gaan. Denk aan regelen van vervoer of schone woonruimte, het ondersteunen bij persoonlijke financiële administratie of het openstaan voor werknemers die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Alie en Ronald roepen ondernemers op om naast werknemers te gaan staan en op een creatieve manier te kijken naar het werk dat nu niet ingevuld kan worden. Juist de huidige krapte biedt kansen voor mensen die normaal gesproken moeilijk werk zouden vinden, daarin kun je als ondernemers ook samen optrekken met gemeenten. Aan het eind van de sessie is de arbeidsmarktkrapte niet opgelost, maar verlaten gasten de zaal met mooie voorbeelden en inspiratie voor het binden en boeien van werknemers en werkzoekenden.

Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb
Niels Ashmann, trekker van Regio Zwolle Circulair Living Lab, wees de aanwezigen met een aantal harde feiten en cijfers over onze consumptiemaatschappij op de urgentie en het belang om in te zetten op een circulaire economie. Nationaal wordt er op de grote lijnen richting gegeven, maar hier in de regio maken we het praktisch, bijvoorbeeld door de Regio deal projecten, het tapijtencluster in Genemuiden, initiatieven zoals Dutch Polymer Valley en The Green East. Succes is volgens Niels afhankelijk van keuzes maken. Zetten we in Regio Zwolle bijvoorbeeld in op het creëren van goede randvoorwaarden voor startups en scale-ups of zetten we in op de mkb’ers in de regio in de transitie naar een circulaire economie?

Bastiaan Coes, directeur Zwinc, vertelde dat Regio Zwolle een regio is van bovengemiddeld veel maakindustrie, ICT en kunststoffen. Deze vaak snelgroeiende en innovatieve jonge bedrijven kunnen we nu en op lange termijn aan ons binden door kennis, talent, markt en faciliteiten, cultuur maar ook financiering te bieden. Dit vraagt dat we verschillende ecosystemen aan elkaar verbinden. Daarnaast moeten we werken aan structurele positionering van de regio.

Vitale steden en dorpskernen
Bas Wonink (wethouder Kampen) opende de sessie met de herinnering aan vroeger: Winkelen was echt een uitje. Tegenwoordig bestelt de meerderheid via platformen zoals Bol.com. Dit heeft gevolgen voor de winkelstraten. Het winkelvloeroppervlak is hard teruggelopen en het geven van nieuwe invulling hieraan is lastig. Het is belangrijk om dit samen vanuit de gemeente met zowel de vastgoedeigenaren en binnenstadondernemers op te pakken om deze binnensteden aantrekkelijk te houden. Peter Brouwer (centrummanager Deventer) en Marcel Evers (InRetail) vertelden dat de trend is dat de focus van de winkelcentra minder eenzijdig wordt op economische aspecten als retail en horeca, maar meer naar beleving en ervaring gaat. De beleving van de consument komt meer centraal te staan. In de vragenronde achteraf werd vooral de nadruk op de bewoners gelegd, als ontbrekende stakeholder in dit verhaal. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij een duidelijke visie op de toekomst van winkelcentra ontwikkelen en naleven.

Strategische sessie Zw8lse
Tijdens de strategische deelsessie van de Zw8lse vertelde Theo Rietkerk (voorzitter raad van bestuur Landstede) over de sterke onderwijsregio. De ambities van de onderwijsinstellingen zijn hoog. Ze willen bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle als bruisende onderwijsstad, de regionale arbeidsmarkt versterken en inzetten op praktijkgericht onderzoek en flexibilisering van het onderwijsaanbod, met als doel: toekomstig beroepsonderwijs. Deze ambities vragen onder andere om aandacht voor mobiliteit, studentenhuisvesting en maatwerkoplossingen  op het gebied van onderwijs.

Economic Board Utrecht
Utrecht is ‘heart of health’, vertelde Michiel Dijkman (directeur EBU) tijdens de deelsessie over de Economic Board van Utrecht. Deze positionering helpt om focus te houden, gericht samen te werken met partners buiten de regio en geeft een kapstok aan hetgeen waarmee je je kan profileren (wat zet je in de etalage) en wat er verder opgepakt wordt (wat is er te koop in de winkel). Die focus is belangrijk, aldus Dijkman: “Als je bedrijven aantrekt naar de regio, kijk dan niet alleen naar groei, maar ook: wordt de regio er beter van als dit bedrijf zich hier vestigt.” EBU heeft de keuze gemaakt om bedrijven centraal te stellen in de board. De overheid is een van de partners in de board, maar heeft geen leidende rol. Om te blijven leren en te onderzoeken waar verbinding gemaakt kan worden met regio Utrecht, gaan de leden van de board regelmatig op bezoek bij een inspirerend bedrijf buiten de regio.