arrow left Terug

Zeven regio’s en VNG Gelderland bieden provincie Gelderland manifest aan

12 april 2023
| Door Tetske Alferink

Op 12 april ontvingen de nieuwe Staten van de provincie Gelderland het Gelders Regionaal Manifest 2023-2027 ‘De kracht van samen’.  Deze hebben zeven regio’s – waaronder Regio Zwolle – en VNG Gelderland opgesteld.

Aanleiding
Met de provinciale Statenverkiezingen achter de rug, is een nieuwe bestuursperiode aangebroken. Komende tijd wordt onderhandeld over nieuwe colleges. Voor deze onderhandelingen hebben de regio’s Regio Zwolle, Regio Achterhoek, Stedendriehoek, Harderwijk-Ermelo-Putten-Zeewolde, Food Valley, Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen met VNG-Gelderland een advies opgesteld aan de nieuwe Staten van de provincie Gelderland: het ‘Gelders Regionaal Manifest 2023-2027’.

Bent u benieuwd naar deze input? Hier leest u het manifest gericht op de samenwerking in de komende Statenperiode. Als regio’s geven we hierin aan dat wij graag zien dat de Staten in blijft zetten op regionale ontwikkeling en samen met de regio de schouders zet onder een aantal grote maatschappelijke opgaven: de woningbouwopgave, bereikbaarheidsopgave, transitie van het landelijke gebied, de energietransitie, leefbaarheid, economie en arbeidsmarkt en recreatie en toerisme.

Waarom dit Gelders Manifest?
Juist in deze nieuwe bestuursperiode moeten we met elkaar grote besluiten nemen. Besluiten die bepalend zijn voor de toekomst van Gelderland. De regio’s zien samenwerking als dé manier om tot resultaten te komen. Waarbij de samenwerkingspartners niet alleen de vier overheden zijn, maar ook het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. In dit manifest doen wij de uitnodiging om deze samenwerking verder gestalte te geven, met inbegrip van voldoende geld en middelen. En met ruimte voor maatwerk, om zo recht te doen aan de verschillen tussen onze regio’s. Immers: de regio’s verschillen onderling, maar samen geven we vol trots vorm aan Gelderland.