arrow left Terug

Brief aan minister van Gennip: “Benut de regionale infrastructuur bij het herontwerp van een uitvoerbaar LLO-beleid”

3 juli 2023
| Door beau kramer

De urgentie van het blijven leren en ontwikkelen is ongekend groot door de historische krapte op de arbeidsmarkt en maar ook door de energietransitie, de omslag naar circulariteit, digitalisering en robotisering.

Als voorloperregio doet Regio Zwolle samen met de regio’s Twente, Veluwe-Stedendriehoek en Achterhoek het aanbod aan minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het voortouw te nemen in de gezamenlijke opgave van Rijk en regio in het verder versterken van de leer- en ontwikkelcultuur. We gaan als regio’s in Oost komende jaren onverminderd door met het om- en bijscholen van inwoners, vanuit de bewezen effectieve regionale arbeidsmarktinfrastructuren waarmee de afgelopen tijd al ruim 14.000 werkenden en werkzoekenden succesvol zijn geholpen. En nodigen het kabinet uit mee te doen. Het succes van de regionale arbeidsmarktaanpakken zit erin dat deze:

  • Sterk vak- en transitiegericht zijn, opleiden naar sectoren waar veel vraag is, en daarmee aansluiten op de regionale behoeften.
  • Bestaan uit financiering én, minstens zo belangrijk, persoonlijke begeleiding.

Het verdwijnen van de STAP-regeling betekent een stap terug in de ontwikkeling van een permanente leercultuur. Het kabinet kan zich dit niet veroorloven. Want willen we in Nederland ook straks ons brood verdienen en voor brede welvaart zorgen, dan hebben we daar de beroepsbevolking van de toekomst voor nodig. Dat vraagt een continue investering in leven lang ontwikkelen en een infrastructuur waar vraag en aanbod van scholing en begeleiding bijeen komen voor al onze inwoners, werkenden en werkzoekenden. In de regio hebben we aangetoond dat dit kan, sluit als Rijk hierop aan.

Lees de volledige brief aan Minister van Gennip, hier.