arrow left Terug

Kamer steunt motie voor verbeteren treinverbinding Noord-Nederland

12 oktober 2023
| Door Tetske Alferink

Goed nieuws voor treinreizigers tussen Zwolle en Noord-Nederland. De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen, ingediend door Krul (CDA), Van der Graaf (CU), en De Hoop (PvdA), om de bereikbaarheid van en naar Noord-Nederland verder te verbeteren. De motie verzoekt het kabinet te realiseren dat er een derde en vierde intercity per uur reist vanuit de Randstad naar Groningen en vice versa en dat andere obstakels voor het daadwerkelijke rijden van deze treinen zo snel mogelijk weggenomen worden.

Waarom moet de treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland verbeterd worden?
De spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland, vooral tussen Zwolle en Meppel, is kwetsbaar en ligt wekelijks gemiddeld 9 uur stil. Dit afsluiten van het Noorden van Nederland van de rest van het land heeft significante gevolgen. In december heeft het kabinet 35 miljoen gereserveerd voor de aanleg van een vierde perronspoor in Meppel. Dit extra spoor maakt de treinverbinding robuuster en vermindert de gevoeligheid voor verstoringen. Ook maakt dit extra spoor het op termijn mogelijk om 4 in plaats van 2 intercity’s per uur te laten rijden tussen Meppel, Assen en Groningen.

Naast het extra spoor, zijn er nog andere obstakels die een robuuste treinverbinding in de weg staan. Voor de benodigde aanpak van overwegen en investeringen in tractie- en energievoorzieningen, zoals sanering van gelijkvloerse overwegen en investeringen in tractie- en energievoorziening, is nog 40 miljoen extra nodig.

Staatssecretaris ziet motie als inspanningsverplichting
Met het aannemen van de motie spreekt de Tweede Kamer steun uit voor verdere snelheidsverbetering, betrouwbaarheid en frequentieverhoging op het traject Zwolle-Noord-Nederland. Staatssecretaris Heijnen beschouwt de aangenomen motie als een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij zich zal inzetten en beschikbare middelen zal aanwenden om het beoogde resultaat te behalen. De komende maanden wordt duidelijk of de motie ook uitgevoerd gaat worden. De spoorlijn zal een van de projecten zijn die besproken wordt op het bestuurlijke overleg MIRT in januari.

Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle: “Wij zijn blij met deze stap. De steun vanuit de Tweede Kamer en van Staatssecretaris Vivianne Heijnen is een erkenning voor de 75.000 reizigers die dagelijks over dit spoor reizen. Zij verdienen een kwalitatieve en veilige verbinding.”