arrow left Terug

Dutch Circular Polymer Valley


Samen snel en effectief naar een Circulaire Kunststofketen

Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Ons doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren.

Dutch Circular Polymer Valley wil:

 • Bedrijven, overheden en inwoners bewuster maken van circulair produceren en consumeren
 • Kennis over circulaire kunststoffen vergroten
 • Innovatieve producten uit gerecycled materiaal ontwikkelen en demonstreren
 • Meer bedrijven in de kunststofsector circulair laten produceren 

Wilt je als ondernemer, organisatie of gemeente meehelpen om een circulaire kunststofketen te versterken? Je ideeën, innovaties en vragen zijn waardevol. Doe mee en meld je aan!

Hoe doen wij dat?

Kennis ontwikkelen en verspreiden – Windesheim, Polymer Science Park 

 

Samen met bedrijven voeren Polymer Science Park en het Lectoraat Kunststoftechnologie van de Hogeschool Windesheim acht onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit. Dit om de uitdagingen voor gerecyclede kunststoffen het hoofd te bieden:

 • verwerken van folie tot folie
 • toepassing recyclaat in verschillende eindproducten
 • routekaart voor mechanische, fysische en chemische recycling
 • verbeteren geureigenschappen
 • vergroten inzet van (DKR) mix-fracties
 • hergebruik composiet materiaal in mallen van gerecycled kunststof
 • levensduurverlenging van hergebruikt composiet materiaal
 • onderzoek naar extrusie van kunststofprofielen

Alle partners binnen DCPV verspreiden de kennis die zij opdoen tijdens deze projecten onder startups, MKB-ondernemers en grootbedrijven. Zodat jij als ondernemer deze kennis in de praktijk kunt toepassen in de vorm van concrete producten of processen.

Lees meer

Inkoop- en innovatiepilots – ROVA, Partners for Innovation

Overheden kunnen een voortrekkersrol vervullen door circulaire producten in te kopen. Samen met de provincie Overijssel, gemeenten en bedrijven zetten ROVA/Cirkelwaarde en Partners for Innovation pilots op voor de inkoop en de ontwikkeling van innovatieve gerecyclede kunststof producten voor de publieke ruimte. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse toepassingen, zoals straatkolken, infiltratiekratten, oeverbeschoeiing of kunststof wegen. Als eerste gemeenten zijn Zwolle, Hardenberg en Steenwijkerland aangehaakt.

In twee demonstratieprojecten gaat Natuur en Milieu Overijssel vervolgens samen met inwoners aan de slag om de verbinding te maken tussen deze producten en de integrale opgave voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied.

Lees meer

Begeleiding van startups – ZWINC

Startups zijn een onmisbare schakel in het verduurzamen en circulair maken van de kunststofketen.  ZWINC ondersteunt startups die zich onder andere bezighouden met duurzame kunststoffen. De startup community biedt een inspirerende werkomgeving, faciliteiten met onder meer een state-of-the-art 3D lab en coaching. ZWINC organiseert voor startups ook masterclasses, netwerkbijeenkomsten en rondleidingen op locatie om de kennis rondom duurzame kunststoffen te vergroten.

Lees meer

Demonstratieprojecten - WaardeRing

Om te laten zien wat al mogelijk is, tonen we inwoners en bedrijven aansprekende voorbeelden van  gerecyclede producten. In het Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing werken bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties aan innovatieve, circulaire toepassingen van materialen die ‘overblijven’ in kringloopwinkels en milieustraten. Je kunt denken aan gerecyclede producten van harde plastics uit consumentenproducten zoals cd’s, Maxi-Cosi autostoeltjes en kleerhangers. WaardeRing is een proeftuin voor de circulaire economie en nodigt ondernemers en inwoners uit om mee te denken en mee te doen aan het vinden van nieuwe toepassingen voor materialen uit consumentenproducten.

Lees meer

Aansprekende voorbeelden

Gerecyclede infiltratiefundering

Zes partijen uit Overijssel hebben een infiltratiefundering van gerecycled plastic ontwikkeld. Deze gerecyclede infiltratiefundering voorkomt verdroging van de grond én geeft afgedankt plastic een tweede leven.

Lees meer

Circulaire kunstgrasvelden

Drie kunstgrasproducenten, Edel Grass, TenCate Grass en Sports & Leisure Group hebben samen met GBN een fabriek gerealiseerd die jaarlijks ruim 50 duizend ton kunstgras verwerkt tot nieuwe sportvelden en andere kunststof producten.

Lees meer

 

 

Jerrycans van gebruikte jerrycans

Euromouldings gebruikt voor de productie van jerrycans zo’n tien procent gerecycled hoogwaardig plastic dat afkomstig is van afgedankte jerrycans. Met dit hergebruik loopt het bedrijf uit Nijverdal voorop in deze markt.

Lees meer

 

 

 

Gerecyclede verfemmer

Drie Overijsselse bedrijven, Veolia Polymers, Dijkstra Plastics en Koninklijke Van Wijhe Verf, halen de circulaire economie een stukje dichterbij met een stevige, grijze verfemmer van 100% gerecycled plastic.

Lees meer

Inspiratiegids Recyclaat voor openbare ruimte

Voor veel producten in de openbare ruimte zijn al commerciële varianten van gerecycled kunststof op de markt. Partners for Innovation heeft een inspiratiegids samengesteld om bedrijven en gemeenten te stimuleren.

Lees verder

Projectpartners

Dutch Circular Polymer Valley is een initiatief van:

Deze organisaties werken samen met meer dan 100 bedrijven, startups, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie Overijssel. DCPV wordt ondersteund door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. DCPV is een van de 18 projecten van het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle. Daarmee investeert de regio onder meer in een meer wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het brede mkb.  De Regio Deal kent vijf actielijnen. De Dutch Circular Polymer Valley is een van de projecten onder actielijn 1: Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb.

Doe mee!

Wil je meehelpen om de circulaire kunststofketen te versterken? Neem dan contact op met Martijn Kerssen, 06 10 80 69 76.
Volg ons op LinkedIn.