arrow left Terug

Aanmelden Regio Zwolle Dag 16 november 2023


Wanneer: 16 november 2023
Tijd: 09.30 - 13.30 uur, inloop vanaf 09.00 uur
Waar: Theater 't Voorhuys, Beursstraat 1, Emmeloord.

Speciaal voor onze partners organiseren we op 16 november Regio Zwolle Dag. Na aanmelding ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw aanmelding. 

Deelsessies

Tijdens de Regio Zwolle Dag worden vier verschillende deelsessies georganiseerd:

  • Regio Zwolle stapt door: hoe reizen we samen verder? Afgelopen jaar hebben we samen gewerkt aan een regionale meerjarige agenda voor 2024-2028 en vernieuwde governance. Waar staan we nu? Hoe zien de komende maanden eruit? Op welke manier werken we samen verder aan onze regionale ambities?
  • In samenwerking met de provincies: Het leggen van de complexe ruimtelijke puzzels in Regio Zwolle: Om de grote sectorale opgaven waar ons land voor staat integraal te benaderen heeft het Rijk het programma NOVEX gestart. Hierin zijn twee belangrijke pijlers: de provinciebrede integrale ruimtelijke puzzels waarvoor de provincies een ruimtelijk voorstel indienen en het ontwikkelperspectief vanuit het NOVEX-gebied Regio Zwolle. Tijdens deze deelsessie wordt gesproken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de provincies en het NOVEX-gebied Regio Zwolle, en vooral, wat we samen uiteindelijk willen bereiken met het leggen van de ruimtelijke puzzels.
  • De 7 ontwikkelprincipes in de praktijk: de gebiedsbiografie van Regio Zwolle: Ontwikkelprincipes zijn richtlijnen die bijdragen aan de gecontroleerde groei en ontwikkeling van Regio Zwolle. Deze principes helpen bij het sturen van de stedelijke groei, bevorderen duurzaamheid en creëren een samenhangend en aantrekkelijk leefgebied. In deze deelsessie ervaart u hoe de ontwikkelprincipes in de praktijk toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van de regionale gebiedsbiografie.
  • Sectorale aanpak: Agri en food: De arbeidsmarktkrapte neemt nog altijd toe in onze regio en heeft invloed op de economische vooruitgang. Om hier succesvol op in te spelen werken ondernemers, overheid en onderwijs samen, onder andere via de sectorale aanpak. Tijdens deze sessie deelt de sectortafel food en agri opgedane inzichten en hoe deze de tripartiete aanpak de komende periode vormgeven. Samen creëren we een veerkrachtige arbeidsmarkt voor onze regio.

 

De inschrijving voor Regio Zwolle dag is gesloten. Mocht u toch graag willen komen, dan kunt u een mailtje sturen naar regiozwolle@zwolle.nl.