Kansen en verdienmodellen voor de melkveehouderij 16 maart

8 maart 2018
Door Regio Zwolle

Het zijn roerige tijden voor de melkveehouderij.
Hoe maak je als melkveehouder een toekomstbestendige keuze die past bij jou en je bedrijf? Wat zijn de kansen en dilemma’s?

Wil je hier meer over weten en mee praten?
Meld je dan aan voor de bijeenkomst ‘Toekomstkansen voor de melkveehouderij’ op 16 maart in De Molenhoeve in Echten (Hoogeveen).

De thema’s die aan bod komen:
Bodemvruchtbaarheid / biodiversiteit
Natuurinclusieve landbouw
Van afval tot grondstof (Circulaire Economie)
Meerwaarde creëren voor je product
Nieuwe bronnen van voeding voor koeien.

Kijk op onderstaande website voor het volledige programma, de sprekers en de aanmeldprocedure.