arrow left Terug

Webinar Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle

15 december 2021
| Door Carla Dijkstra

Webinar is op uitnodiging

Uitgenodigd zijn de raads- en Statenleden, bestuurders 22 gemeenten/4 provincies en de AB-leden van de Waterschappen binnen Regio Zwolle.

Het webinar is gericht op:
• de inzichten die op basis van de doorrekening van de perspectieven zijn verkregen;
• de ontwikkelprincipes;
• de ontwikkelrichting voor verdere uitwerking in fase 3

Heeft u vragen over dit webinar neem dan contact op met Regio Zwolle Bureau