arrow left Terug

Annet Horstman, lobbyregisseur


De kunst van een goede lobby is het belang van de ander zoeken en daar het eigen belang aan toevoegen en op die manier daar een gezamenlijk belang van maken”

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik ben lobbyregisseur bij Regio Zwolle. Ik volg de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onderhoud contacten met departementen en politici, help netwerken aan te boren die van belang zijn om beslissingen de kant op te laten vallen waar we als regio heen willen, adviseer over de lobbystrategie en begeleid lobbytrajecten. Mijn werk in essentie: het verhaal van Regio Zwolle op de nationale en Europese agenda krijgen. Daarnaast ben ik projectleider van het investerings- en ontwikkelprogramma Regio Zwolle.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Ik ben gedetacheerd vanuit de gemeente Zwolle sinds 1 april 2020.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Regio Zwolle past mij. Enthousiasme gaat hier gepaard met een hoge ‘samen staan we sterk’-mentaliteit. Het werk is pionieren, daar houd ik van. Sinds mijn start valt vooral de daadkracht, energie en innovatiekracht mij op. Voor de dingen die wij in Regio Zwolle doen is veel belangstelling. Er komen ook met steeds grotere regelmaat topambtenaren en parlementariërs in de regio op werkbezoek.”

Kun je in een enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“Een succesvolle public affairs en lobby staat of valt bij een regio die weet wat ze wil en gezamenlijk de schouders zet onder de realisatie van de doelen. Samenwerken is voor mij hét sleutelwoord in de lobby. Zonder afstemming van de boodschap en gezamenlijk optrekken vinden we geen gehoor in Den Haag en Brussel. Om beleid te beïnvloeden is kritische massa nodig. Door samen te werken krijgt de boodschap meer gewicht en raakt de regio beter gepositioneerd.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“De kunst van een goede lobby is het belang van de ander zoeken en daar het eigen belang aan toevoegen en op die manier daar een gezamenlijk belang van maken. Daarin schuilt voor mij ook de kern van een succesvolle samenwerking: partijen moeten elkaar vertrouwen, elkaar iets gunnen en willen investeren in een goede relatie met een houding die uitgaat van het gezamenlijk belang.”