Achtergrondinformatie


Atlas Regio Zwolle

Wie in Regio Zwolle werkt, woont of recreëert, zal in de allereerste Atlas Regio Zwolle de regio herkennen als een inspirerende weergave ervan. De atlas is een uniek boekwerk met kaarten en beelden die laten zien hoe rijk en gevarieerd Regio Zwolle is. Van cultuur tot cohesie, van ruimte tot recreatie, van wegen tot water. De Atlas Regio Zwolle is een kennisbank en vraagbaak tegelijkertijd. Zij brengt een schat aan kengetallen, waarden,  ruimtelijke en landschappelijke systemen en structuren in beeld.

Het eerste exemplaar ontving Andries Heidema, commissaris van de koning Overijssel, uit handen van Peter Snijders, vicevoorzitter van Regio Zwolle op woendag 3 juli 2019.

Download hier de Atlas Regio Zwolle

Rapport Regio Zwolle stapt over eigen grenzen

Download hier het rapport

Praatplaat Regio Zwolle

Download hier de praatplaat