arrow left Terug

Bereikbaarheid


Regio Zwolle is centraal gelegen in Nederland en een logistiek knooppunt tussen de Randstad en het achterland (Noord- en Oost-Nederland, Duitsland) via wegen, spoor en water.

De bereikbaarheid van en binnen Regio Zwolle in het algemeen goed. Door de komst van de Hanzelijn bedraagt de reistijd tussen Amsterdam en Zwolle per trein slechts een uur. Als Regio Zwolle trekken we samen op met de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel en met het Rijk in het MIRT-onderzoek A28. Met als uitkomst dat op korte en middellange termijn maatregelen worden uitgevoerd op het gebied van infrastructuur, vraagbeïnvloeding en verkeersmanagement.

Wie wat waar: opgave Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsambitie

Halverwege 2020 werd de Bereikbaarheidsambitie vastgesteld. Het doel van de ambitie is om te waken dat de sterke kant op het gebied van bereikbaarheid van Regio Zwolle behouden en versterkt wordt. De Bereikbaarheidsambitie sluit ook aan bij ambities op het gebied van klimaat, energie, leefomgeving en duurzaamheid en ze laat raakvlakken zien met economie en de Omgevingsagenda Oost. In deze ambitie is economie gericht op ‘bereik’ van de economische centra in verband met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van de onderwijsvoorzieningen (mbo, hbo) en het functioneren van de logistieke hotspots.

Voorzitter bestuurlijke tafel Bereikbaarheid, burgemeester Martijn Dadema van Raalte: “Het is een unieke prestatie om in regionaal verband een gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie te ontwikkelen. Vanuit onze waarden elkaar iets gunnen en het grensontkennend werken, is deze tot stand gekomen.”

Het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie door de regiogemeenten is in het belang van behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van Regio Zwolle. In het belang van talloze ondernemers en 750.000 inwoners kan Regio Zwolle op deze manier doorgroeien tot vierde economie van Nederland door het completeren van de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.