arrow left Terug

Bestuurders Regio Zwolle


Regio Zwolle is een licht bestuurlijke samenwerking van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden (22 gemeenten en 4 provincies). De afgelopen jaren heeft deze samenwerking een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die hen samen bezig houdt.

De regio is een economische topregio. Samen met onder meer Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven behoort Regio Zwolle tot de economische pijlers van Nederland.

Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap.

Regiobestuur

Het Regiobestuur bewaakt als het centrale gremium in de regio de grote lijnen van de regionale samenwerking door overzicht en regie. Zij monitort de ontwikkeling van de samenwerking, zowel voortgang als vernieuwing op inhoud, proces en relatie. Ook draagt zij zorg voor de financiën, zowel begroting als jaarrekening. Iedere partner organiseert vervolgens zelf de verantwoording naar de eigen achterban.

Lees verder

Economic Board Regio Zwolle

Regio Zwolle is een sterke regio. En wat sterk is, moet sterk blijven. De Economic Board Regio Zwolle draagt hieraan bij door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board Regio Zwolle zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal. Op deze manier jagen ze de economische ontwikkeling aan.

Lees verder