arrow left Terug

BO (bestuurlijk overleg) MIRT


Rijk en Regio Zwolle hebben in het BO MIRT 2019 afgesproken om in 2020 een gebiedsgericht MIRT Onderzoek te starten naar de bereikbaarheid in wisselwerking met de verstedelijkingsopgave van Zwolle en haar omgeving. In het MIRT Onderzoek A28 is geconcludeerd dat Zwolle een brede mobiliteitsopgave gekoppeld aan de verstedelijkingsopgave en het Daily Urban System heeft, waarvoor een gebiedsgerichte en qua mobiliteit multimodale aanpak nodig is. Naast dit gebiedsgerichte MIRT Onderzoek is tegelijkertijd een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle uitgewerkt door Rijk (BZK) en regio. In deze verstedelijkingsstrategie wordt nader richting gegeven aan de verstedelijkingsopgave, energietransitie en de opgaven rondom klimaatadaptatie.