Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst griffiers

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst griffiers

Download caret right orange icon

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag Human Capital

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag Human Capital

Download caret right orange icon

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag gesprek secretarissen – effectief samenwerken

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag gesprek secretarissen – effectief samenwerken

Download caret right orange icon

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst ruimtelijk regionale agenda

Regio Zwolle Knooppunt a28

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst ruimtelijk regionale agenda

Download caret right orange icon

Wegen naar de toekomst

Regio Zwolle Knooppunt a28

Wegen naar de toekomst

Download caret right orange icon

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Download caret right orange icon

De kracht van Oost Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel gaven opdracht tot de studie ‘De kracht van Oost-Nederland’. Daarin analyseerden zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd. Tijdens een congres op 6 december 2016 werden de resultaten gepresenteerd.

Kaart Regio Zwolle

De kracht van Oost Nederland

Download caret right orange icon

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Vier jaar geleden zijn gemeenten de samenwerking gestart, nu staat er een doelgericht samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, onderzoek en overheden bijeen in een grote werkconferentie over de toekomst van de regio. Regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema’s:

• Economische ontwikkeling

• Sociale innovatie

• Positionering en verbinding

Lees verder en download de PDF

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Download caret right orange icon