arrow left Terug

Concept hoofdpagina


Verstedelijkingsstrategie
Een klimaatadaptieve toekomst voor Regio Zwolle!

Vanaf het voorjaar van 2020 is gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle in combinatie met een gebiedsgericht MIRT-Onderzoek Zwolle e.o. De verstedelijkingsstrategie en het MIRT-Onderzoek Zwolle zijn opgesteld in samenwerking tussen de regiogemeenten, provincies, waterschappen, maatschappelijke organisaties binnen Regio Zwolle en de ministeries BZK, IenW en EZK.

De tweede helft van 2022 staat in het teken van besluitvorming in de regio en het maken van vervolgafspraken tussen Rijk en regio. In november worden de verstedelijkingsstrategie en afspraken vastgesteld in het BO-MIRT. Halverwege oktober vindt u de definitieve versie van de verstedelijkingsstrategie op deze pagina.

Via onderstaande knoppen leest u meer informatie over de verstedelijkingsstrategie en de totstandkoming hiervan.

Verstedelijkingsstrategie

Lees verder

Gebiedsgericht MIRT-onderzoek Zwolle e.o.

Lees verder

Ontwikkelpad

Lees verder

Ontwerpend onderzoek, perspectievenboek

Lees verder

Proces en afspraken

Governance

Lees verder

Webinars en Q&A

Lees verder

Nieuws