arrow left Terug

Coronavirus


Website samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg

‘De regio staat klaar voor ondernemers in nood'

De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen.

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp op maat van businessexperts (taskforce). ‘Dit komt bovenop de financiële hulp van het Rijk’, kondigt Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle aan. ‘Ons doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden, zodat we samen aan de toekomst kunnen blijven bouwen. ‘Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalige werkgever, is niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Of welke voorzieningen voor hen gelden’, zegt Huisman. ‘Ondernemers worden door de Regio Zwolle Brigade geholpen de weg te vinden. Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland Regio Zwolle hebben wij dit initiatief genomen.’

Meldpunt onder- en overbezetting

De coronamaatregelen, die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Op deze manier kunnen ze samen tot oplossingen komen, in de vorm van in- en uitleen van medewerkers.

Hulp op maat

Door de acute economische omslag kampen veel ondernemers met vragen: Kan ik een uitkering aanvragen voor werknemers in verband met het coronavirus? Hoe kan ik in deze tijd van ‘social distancing’ mijn product of dienst verkopen? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers die nu noodgedwongen thuis zitten? Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gevonden die op basis van kennis en ervaring kunnen meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

Nieuwe voorzieningen

Naast directe hulp, inventariseert de Regio Zwolle Brigade hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus. ‘We signaleren knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt voor de Economic Board de basis voor eventuele nieuwe of aangepaste regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk’, vervolgt Huisman.

Sterk netwerk

Regiovoorzitter Peter Snijders is verheugd over de regionale aanpak van de coronacrisis in Regio Zwolle. ‘Deze regionale aanpak doet een beroep op het sterke netwerk dat zich door de jaren heen in Regio Zwolle heeft gevormd. We zijn zo sterk geworden door onze aanpakkersmentaliteit, grote onderlinge verbondenheid, het feit dat we elkaar werk gunnen en de manier waarop we voor elkaar klaarstaan. We zetten als regio onze netwerken in om ondernemers te steunen met ook aandacht voor het economisch perspectief na de crisis’, aldus Snijders.

Taskforce

Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar Samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

 

Regiovoorzitter Peter Snijders over de coronacrisis

Update 3, 31 maart

Het pakket maatregelen vanuit het kabinet in de strijd tegen het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving. Vrijwel het hele openbare leven is sinds half maart stilgelegd en de maatregelen  gelden in ieder geval tot  en met dinsdag 28 april. Bijeenkomsten die vergunningplichtig zijn mogen tot 1 juni niet gehouden worden.

Het is een zeer ernstige situatie voor ons allemaal. Veel collega-burgemeesters van onze regiogemeenten steken hun inwoners een hart onder de riem waarbij een dringend beroep wordt gedaan om samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zijn nodig om uitputting van ons zorgstelsel te voorkomen. Het is ingrijpend en de situatie wijzigt per dag.

Ook heeft het effect op onze ondernemers. Regio Zwolle is een economische regio met een enorm aantal bedrijven: eenmanszaken, familiebedrijven en ondernemingen met wereldwijde vestigingen. We zien in de regio dat veel bedrijven en organisaties hun verantwoordelijkheid al nemen. Het is goed om te zien dat inwoners en bedrijven op die manier een bijdrage leveren. Toch moeten we met elkaar deze extra stap zetten omdat gezondheid het allerbelangrijkst is. We hebben iedereen hard nodig om dit virus een halt toe roepen.

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart aangekondigd met een zeer omvangrijk maatregelenpakket te komen om onze economie zoveel mogelijk draaiend te houden. Dat is ook meer dan nodig. Ondernemers die door deze omstandigheden gedwongen thuis zitten, van klein tot groot, worden op deze wijze geholpen om deze moeilijke periode zo goed als mogelijk door te komen. Regio Zwolle heeft daar de afgelopen weken bij het kabinet op aangedrongen.

Inmiddels is vanuit de Economic Board Regio Zwolle het initiatief gestart om tot een regionale aanpak van de coronacrisis te komen met ook aandacht voor het economisch perspectief na de crisis. U leest binnenkort hier meer over op deze website.

Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle

Kijk voor antwoord op de meest gestelde vragen op:

Samen in strijd tegen coronagevolgen

Het Regio Zwolle Bureau heeft een overzicht gemaakt van haar partners die zelf communiceren over coronamaatregelen. Het is zo volledig mogelijk. Mist u een organisatie dan kunt u dat doorgeven via regiozwolle@zwolle.nl.

 

Medewerkers Regio Zwolle Bureau werken thuis

Update 2, 31 maart

Medewerkers van het Regio Zwolle Bureau werken tot en met 28 april 2020 zoveel mogelijk  thuis. Regio Zwolle Bureau volgt hiermee het dringende advies van het kabinet op. We hopen op deze wijze mee te helpen de verspreiding van het corona virus zo goed mogelijk tegen te gaan. Dit in het belang van ieders gezondheid en de impact op onze economie. De medewerkers zijn goed bereikbaar via mail en telefoon.

Regio Zwolle Bureau heeft de volgende uitgangspunten:

  • We gaan door met onze werkzaamheden en doen dat vooral vanuit huis.
  • We nemen alleen telefonisch of via bijvoorbeeld een conference call deel aan overleggen.
  • Deze aanpassingen communiceren we met onze directe betrokkenen. Ook bestaande afspraken gaan telefonisch, via een conference call of worden uitgesteld.

Contactgegevens Regio Zwolle Bureau

Vragen

Mocht er in tussentijd iets veranderen in de coronacrisis dan passen we onze aanpak hierop aan. Heeft u vragen over bovenstaande uitgangspunten? Dan kunt u het Regio Zwolle Bureau bereiken via regiozwolle@zwolle.nl of bel met Harmieke Paters, 06-10224335.

Voor ontwikkelingen over en binnen Regio Zwolle kunt u terecht bij uw contactpersoon of mail naar regiozwolle@zwolle.nl.