arrow left Terug

Dick Molenaar, programmamanager Energie


“Toon je betrokkenheid en doe mee. Ieders bijdrage helpt ons gezamenlijk verder”

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik ben programmamanager voor de opgave Energie, contactpersoon voor de gemeentesecretarissen en draag bij aan de evaluatie van de regio. De opgave Energie wil grensoverschrijdende kansen benutten die buiten de scope vallen van de Regionale Energie Strategieën (RES-sen). Om daar meerwaarde te bereiken, organiseren we het komende half jaar expertmeetings en satelliettafels rond actuele thema’s.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Vanuit gemeente Meppel ben ik gedetacheerd voor twee dagen per week, sinds medio 2018.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Complexe vraagstukken spreken me erg aan. Daarnaast ben ik als politicoloog geïnteresseerd in de bestuurlijke vormgeving van Nederland en de opkomst van regionale samenwerking is daar een onontkoombaar element in.”

Kun je in enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“Regio’s zijn de logische verbanden, waar mensen wonen, werken en recreëren. Daarom moet regionaal samenwerken gericht zijn op de vraagstukken die in het zogeheten dat Daily Urban System spelen. De kracht ervan hangt af van je vermogen om alle relevante partijen rond die vraagstukken enthousiast mee te krijgen en gezamenlijk aan oplossingen te werken.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“Toon je betrokkenheid en doe mee. Ieders bijdrage helpt ons gezamenlijk verder.”