arrow left Terug

Economic Board


Economic Board
Zwolle is een sterke regio. Het is zaak ervoor te zorgen dat wat sterk is, ook sterk blijft. De Economic Board wil hieraan bijdragen door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal, om zo de economische ontwikkeling van de regio aan te jagen.

De Economic Board staat voor economische dynamiek in Regio Zwolle. De Board agendeert onderwerpen die bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de regio leidend tot meer economische activiteit en werkgelegenheid. Daarbij is er extra aandacht voor het MKB.

Meer weten over de Economic Board, de agenda en de leden?

Economic Board

Logo Economic Board Regio Zwolle