arrow left Terug

Programma Economie


Algemeen
Op het gebied van economie biedt Regio Zwolle de ideale infrastructuur voor groei. Dit komt door de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren, veelzijdige en sterke mkb en familiebedrijven en de onderliggende kennisinfrastructuur. De economische agenda van de regio richt zich daarbij op de bewezen sectoren Kunststoffen, Health en Agri & Food. Ook is er extra aandacht voor de veelbelovende sectoren Logistiek, E-commerce, Vrijetijdseconomie en Slimme Maakindustrie. Verder komen belangrijke doorlopende thema’s aan bod, zoals human capital, innovatie en vernieuwend ondernemerschap, internationalisering en transitiethema’s als circulariteit, energie en digitalisering.

Mede door de actieve gezamenlijke betrokkenheid van overheden bestaat er een regionaal netwerk waarin we met ondernemers en onderwijsorganisaties tal van economische programma’s en projecten initiëren, financieren en uitvoeren. Deze coalities zijn van ongekende waarde voor een goed ondernemersklimaat in de regio.

Wat gaan we in 2021 doen?
Binnen de tafel Economie focussen we ons in 2021 op de uitvoering van de regionale economische agenda, met extra aandacht voor digitalisering, leiderschap en startups in het ecosysteem. Om ondernemers te helpen door de crisis te komen gaan we verder met Samen uit de Crisis, om op die manier een goede dienstverlening te bieden onder andere vanuit Kennispoort Regio Zwolle en digitale werkplaatsen voor het mkb (MoveDigi).

Recente Ontwikkelingen

Organisatie van de tafel Economie
De opgave Economie vormt de kern van het bloemblad en is daarmee de basis van het samenwerkingsverband Regio Zwolle. De Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) is hierin in de lead. Rob Zuidema is voorzitter van de EBRZ. De ambtelijke trekker is Mathijs Triou. Voor de verdere samenstelling van de Economic Board Regio Zwolle en vergaderdata klik hier