arrow left Terug

Energie


Het onderwerp energie is op lichte wijze opgepakt in Regio Zwolle. Reden hiervoor is dat de primaire verantwoordelijkheid voor de energietransitie bij de zogenoemde Regionale Energie Strategie-gebieden, kortweg RES-gebieden ligt. Regio Zwolle kent vijf RES-gebieden binnen haar grondgebied en heeft belang bij goede grensoverschrijdende afstemming tussen deze RES-sen.

Om dat te bereiken is in 2019 een ambtelijke waakvlamgroep in het leven geroepen die de activiteiten van de RES-sen volgt en grensoverschrijdende kansen en bedreigingen signaleert.

Medio 2020 gaat de bestuurlijke tafel Energie van start. Op deze site volgt daarna een update wat betreft focus en agendering, en welke bestuurders aan tafel zitten.

Wie wat waar opgave Energie